Whistleblowerordninger - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:whistleblowerordninger
ConferenceId:5563983---OPERSONAL
Event:

Whistleblowerordninger

KORT OM KURSET:

Kurset har fokus på de nye whistleblowerordninger. Alle arbejdsgivere med mere end 50 ansatte er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning hvor ansatte har mulighed for at foretage indberetninger af lovovertrædelser mv. På kurset behandles bl.a. whistleblowerordninger i forhold til GDPR beskyttelse og ansættelsesretslige implikationer. De nye regler skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med indtil 250 ansatte.

  
HOVEDPUNKTER:

   • Introduktion til whistleblowerordninger og whistleblowerloven
   • Hvem skal oprette whistleblowerordninger 
   • Frister for etablering af en whistleblowerordning
   • Minimumskrav til whistleblowerordninger
   • Praktisk etablering af whistleblowerordninger
   • Muligheder for etablering af fælles indberetningskanaler/whistleblowerordninger
   • Administration af whistleblowerordningen – herunder brug af eksterne administratorer
   • Tavshedspligt om indberetningens indhold - ctr. offentlighed om sagens indhold
   • Hvem skal kunne indberette til ordningen
   • Hvad kan indberettes til ordningen - herunder bagatelgrænser 
   • Hvornår er et forhold så alvorligt at det bør indberettes?
   • Beskyttelse af whistleblowere - herunder mod repressalier
   • Ytringsfrihedens udstrækning f.eks. gennem opslag på facebook 
   • Skriftlig dokumentation og nødvendige compliance-dokumenter 
   • Udarbejdelse af whistleblowerpolitik
   • Organisatoriske forhold
   • IT – sikkerhedskrav
   • Whistleblowerordninger og ”GDPR – beskyttelse”
   • Whistleblowerordninger og ansættelsesretslige implikationer
    
   MÅLGRUPPE:
   Ansatte som arbejder med implementering af whistleblowerordninger
    

   Aktuel Ansættelsesret 2023

   Aktuel Ansættelsesret 2023 har fokus på følgende emner: Regeringens lovprogram 2022/23, opfølgning på den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen. Væsentlige lovændringer til ansættelseskontrakten fra 2023, opdatering vedrørende GDPR/persondata. Dagen tema er ”Whistleblowerordninger” – disse skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med mere end 50 ansatte.

   Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

   Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

   Persondata - Kend reglerne

   På kurset gives en bred gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder gennemgås de grundlæggende behandlingsprincipper, almindelige og følsomme personoplysninger samt fortrolige oplysninger, personoplysninger i markedsføringen, brug af samtykkeregel, regler og krav til sletning af persondata etc. Kurset giver en grundig gennemgang af den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter. På kurset indgår alle lovpligtige dokumenter som virksomheder er forpligtede til at udarbejde.

   Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

   Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

   Dato for afholdelse

   Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

   15. marts 2023
   Vejle
   16. marts 2023
   Hvidovre

   Ledige pladser

   Få pladser

   Ingen pladser

    
   DKK 4.995,00
   Ekskl. moms
   Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
   Har du spørgsmål eller brug for hjælp: