Whistleblowerordninger - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:whistleblowerordninger
ConferenceId:5563983---OPERSONAL
Event:

Whistleblowerordninger

KORT OM KURSET:

Kurset har fokus på de nye whistleblowerordninger. Alle arbejdsgivere med mere end 50 ansatte er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning hvor ansatte har mulighed for at foretage indberetninger af lovovertrædelser mv. På kurset behandles bl.a. whistleblowerordninger i forhold til GDPR beskyttelse og ansættelsesretslige implikationer. De nye regler skal være implementeret i løbet af 2023 for virksomheder med indtil 250 ansatte.

  
HOVEDPUNKTER:

   • Introduktion til whistleblowerordninger og whistleblowerloven
   • Hvem skal oprette whistleblowerordninger 
   • Frister for etablering af en whistleblowerordning
   • Minimumskrav til whistleblowerordninger
   • Praktisk etablering af whistleblowerordninger
   • Muligheder for etablering af fælles indberetningskanaler/whistleblowerordninger
   • Administration af whistleblowerordningen – herunder brug af eksterne administratorer
   • Tavshedspligt om indberetningens indhold - ctr. offentlighed om sagens indhold
   • Hvem skal kunne indberette til ordningen
   • Hvad kan indberettes til ordningen - herunder bagatelgrænser 
   • Hvornår er et forhold så alvorligt at det bør indberettes?
   • Beskyttelse af whistleblowere - herunder mod repressalier
   • Ytringsfrihedens udstrækning f.eks. gennem opslag på facebook 
   • Skriftlig dokumentation og nødvendige compliance-dokumenter 
   • Udarbejdelse af whistleblowerpolitik
   • Organisatoriske forhold
   • IT – sikkerhedskrav
   • Whistleblowerordninger og ”GDPR – beskyttelse”
   • Whistleblowerordninger og ansættelsesretslige implikationer
    
   MÅLGRUPPE:
   Ansatte som arbejder med implementering af whistleblowerordninger
    
   Instruktører:
   Advokat, CIPP/E certificeret Reza Ahmadian, Bavarian Nordic
   Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

   Aktuel HR Jura 2022 - del 1

   Aktuel HR jura 2022 del 1 har fokus på følgende emner: Ny barselsreform med konsekvensændringer for anden lovgivning, herunder samspillet med ferieloven. Ansættelseskontrakter skal ændres som konsekvens af ny EU lovgivning samt ændringer til anden lovgivning. Flere markante ændringer i arbejdsmiljølovgivningen medfører bla. ny "visningsordning" som erstatter den nuværende "smileyording".

   Aktuel HR Jura 2022 - del 2

   Aktuel HR Jura 2022 - del 2 har fokus på følgende emner: Opfølgning på den ny ferielov, en række regelændringer vedrørende elev-/lærlinge, opdatering vedrørende GDPR/persondata, implementeringskrav til whistleblowerordninger samt ændringer af diskriminationslovgivningen.

   Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

   Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

   Dato for afholdelse

   Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

   05. september
   Hovedstaden
   06. september
   Aarhus

   Ledige pladser

   Få pladser

   Ingen pladser

    
   DKK 4.995,00
   Ekskl. moms
   Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
   Har du spørgsmål eller brug for hjælp: