Netværkskalenderen
Netværkskalenderen

Netværkskalenderen

Se vores kommende netværksmøder

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – Arbejds- og opholdstilladelser mv.

Kurset har særlig fokus på opholds- og arbejdstilladelser ved udenlandsk arbejdskraft, og seneste nyt om regeringens nye initiativer som skal gøre det lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – HR forhold

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder ansættelseskontrakten og procedurer ved ansættelse, feriebestemmelser, arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarloven og seneste nyt om regeringens nye initiativer som skal gøre det lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – Skattemæssige forhold

Kurset fokuserer på de skattemæssige forhold ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder hvornår den udenlandske medarbejder bliver omfattet af dansk skattepligt, personalegoder og skattefri godtgørelser mv.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – Social Sikring under indstationering

Kurset indeholder bl.a. Social Sikring og arbejdsmarkedsbidrag, nyt udstationeringsdirektiv på vej samt betydningen heraf.

Læs mere

Løn & Personale - Et fagligt netværk

Som kursist hos Økonomi & Personale tilbydes du at blive medlem af Løn & Personale netværk. Netværket faciliteres af advokat (H) Jon Lauritzen, DELACOUR og seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy

Læs mere

Moms - Handel på tværs af landegrænser - Et fagligt netværk

På dette møde kigger vi på hvad, der rører sig på den internationale momsscene, Ændringer af reverse charge-reglen, EU-momsreform på vej, kædehandler med varer, dokumentationskrav, og særlige opmærksomheder.

Læs mere

Moms & Afgifter - et fagligt netværk

Netværksmøde med momsfaglige emner. Netværksmødet faciliteres af Rune Grøndahl, Partner, KPMG Acor Tax. Alle momsfaglige emner er på spil, så som investeringsgoder, særreglerne for salg og køb af ydelser, kædehandler med varer mv.

Læs mere

Persondata - praktisk implementering - Et fagligt netværk

Formålet med netværket er at sikre en praktisk implementering af reglerne om persondata i din virksomhed og give svar på de spørgsmål, som dette løbende giver anledning til. Netværket vil behandle de juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer, som implementeringen af forordningen medfører. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DELACOUR og Frederik Helweg Larsen, Devoteam.

Læs mere

Mødedatoer

>EventList2017Dev