Netværkskalenderen
Netværkskalenderen

Netværkskalenderen

Se vores kommende netværksmøder

Barsel og forældreorlov – og opsigelsesbeskyttelsen af den gravide eller barslende ansatte (Netværk Løn & Personale)

Der er kommet mindre opdateringer til reglerne om barsel og forældreorlov, herunder om medmorens rettigheder og retten til sorgorlov for fædre. Vi kommer generelt omkring barsels- og forældreorlovsreglerne og ser på både retten til fravær fra arbejdet og retten til betaling under fraværet. Når en ansat udnytter retten til barsel – eller sit ønske om at holde barselsorlov – nyder den ansatte en særlig beskyttelse. Vi se på udvalgte faldgruber ved afskedigelse af gravide og barslende medarbejdere. Herunder også fædrenes beskyttelse ved moderens graviditet.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – Arbejds- og opholdstilladelser mv.

Kurset har særlig fokus på opholds- og arbejdstilladelser ved udenlandsk arbejdskraft, og seneste nyt om regeringens nye initiativer som skal gøre det lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – HR forhold

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige problemstillinger ved ansættelse- og beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder ansættelseskontrakten og procedurer ved ansættelse, feriebestemmelser, arbejdsudleje ctr. entrepriseaftaler, vikarloven og seneste nyt om regeringens nye initiativer som skal gøre det lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Læs mere

Mødedatoer

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – Skattemæssige forhold

Kurset fokuserer på de skattemæssige forhold ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder hvornår den udenlandske medarbejder bliver omfattet af dansk skattepligt, personalegoder og skattefri godtgørelser mv.

Læs mere

Mødedatoer

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft – Social Sikring under indstationering

Kurset indeholder bl.a. Social Sikring og arbejdsmarkedsbidrag, nyt udstationeringsdirektiv på vej samt betydningen heraf.

Læs mere

Den nye ferielov – en praktisk implementering og ferie for elever og lærlinge (Netværk Løn & Personale)

Ikrafttrædelsesdatoen for den nye ferielov nærmer sig, og vi kommer på dette netværksmøde omkring den praktiske implementering af ferieloven. Vi ser på indberetningsfrister og de områder, hvor arbejdsgiver har valgfrihed inden for lovens rammer, blandt andet ved tidspunktet for udbetaling af ferietillæg. Derudover ser vi på elever og lærlinges ferierettigheder.

Læs mere

Fast ejendom, samt investeringsgoder (Netværk Moms & Afgifter)

Når det skal vurderes, om der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom, skal der tages stilling til en række forhold. For at der opstår momspligt, skal sælger være en momspligtig person, der handler i denne egenskab. Der skal endvidere være tale om salg af en byggegrund eller en ny bygning. Der er særlige momsregler for såkaldte investeringsgoder. Men hvad er investeringsgoder i momsmæssig forstand? Hvad er momsreguleringsforpligtelser? Hvordan gøres de op? At tage fejl kan blive en meget dyr fornøjelse.

Læs mere

Håndtering af medarbejdere i forhold til GDPR (Netværk - Persondata)

Formålet med netværket er at sikre en praktisk implementering af reglerne om persondata i din virksomhed og give svar på de spørgsmål, som dette løbende giver anledning til. Netværket vil behandle de juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer, som implementeringen af forordningen medfører. Det vil være muligt at deltage med mere end én person i netværket – f.eks. en HR ansat når juridiske eller organisatoriske forhold er på programmet og en ”teknikker” når tekniske forhold er på programmet. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper og Frederik Helweg Larsen, Devoteam.

Læs mere

Mødedatoer

Kantinemoms - og andre madordninger (Netværk Moms & Afgifter)

Kantinemomsreglerne anvendes, når virksomheder sælger mad til medarbejderne til en lavere pris end kostprisen. Ordningen indebærer, at virksomheden skal beregne salgsmoms af den pris, det koster at fremstille maden og ikke af, hvad medarbejderne faktisk betaler. Beregningen af kantinemoms kan være en særdeles udfordrende opgave. Vi kigger også på mødeservering i egne lokaler, hotel, restaurationsydelser, julefrokoster, teambuilding, kursusdeltagelse, firmafester og andre personalearrangementer, samt ikke mindst korrekt dokumentation

Læs mere

Koncernindterne handler, samt udlæg og viderefakturering (Netværk Moms & Afgifter)

Udgangspunktet er, at koncerninterne transaktioner ikke adskiller sig fra almindelige momspligtige transaktioner. Men det er ved fakturering af ydelser mellem koncernselskaber vigtigt at vurdere, hvilken type ydelse der er tale om, hvor ydelsen udnyttes, samt til hvilket land ydelsen faktureres, idet det har betydning for den momsmæssige behandling. Udlæg kan holdes uden for momsgrundlaget. Hvordan håndterer man som sælger omkostninger, hvor regningen sendes videre til kunden, enten ved viderefakturering eller ved refusion fra køber. I forhold til momsreglerne er det meget afgørende at fastlægge, om omkostningerne viderefaktureres eller blot refunderes som udlæg afholdt på købers vegne.

Læs mere

Løn & Personale - Et fagligt netværk

Som kursist hos Økonomi & Personale Academy tilbydes du at blive medlem af Netværk Løn & Personale. Netværket faciliteres af advokat (H) Jon Lauritzen, DLA Piper og seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy

Læs mere

Lønindberetning mv. (Netværk Løn & Personale)

På dette netværksmøde ser vi på nyheder, opmærksomheder mv. på lønindberetningsområdet, herunder SKATs fokusområder i 2019/2020 i relation arbejdsgiverkontrol, eIndkomst, inddberetningsproblematikker/fejlområder, udvalgte personalegoder mv.

Læs mere

Motorkøretøjer, opdatering på Brexit, opdatering på EU-reformen mv. (Netværk Moms & Afgifter)

SKAT har større og større fokus på- og øget kontrol med - virksomhedernes håndtering af de komplicerede moms- og skattemæssige regler, der knytter sig til brugen af firmabiler, herunder specielt vare- og lastbiler på gule plader. Vi fokuserer på regelsættene på området, herunder muligheder, faldgruber og økonomiske risici, erhvervsmæssig kørsel, blandet kørsel, privat kørsel – og ikke mindst udfordringer i forbindelse med leasing, herunder splitleasing

Læs mere

Nyt inden for ansættelsesretten 2019 og behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold (Netværk Løn & Personale)

På dette netværksmøde ser vi på en række af de nye regler på det ansættelsesretlige område. Affødt af #MeToo bevægelsen har Folketinget vedtaget en stramning af Ligebehandlingsloven i forhold til forbuddet mod sexchikane. Der er også indført nye regler for aktieoptionsordninger og lempeligere muligheder for ansættelse af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Vi vender de nye regler og drøfter deres betydning for det daglige arbejde. Datatilsynet offentliggjorde i slutningen af 2018 sin vejledning om behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold. Vi kommer omkring vejledningen og dens konklusioner.

Læs mere

Persondata - praktisk implementering - Et fagligt netværk (København)

Formålet med netværket er at sikre en praktisk implementering af reglerne om persondata i din virksomhed og give svar på de spørgsmål, som dette løbende giver anledning til. Netværket vil behandle de juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer, som implementeringen af forordningen medfører. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DELACOUR og Frederik Helweg Larsen, Devoteam.

Læs mere

Persondata - praktisk implementering - Et fagligt netværk (Aarhus)

Formålet med netværket er at sikre en praktisk implementering af reglerne om persondata i din virksomhed og give svar på de spørgsmål, som dette løbende giver anledning til. Netværket vil behandle de juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer, som implementeringen af forordningen medfører. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper og Frederik Helweg Larsen, Devoteam.

Læs mere

Mødedatoer

>EventList2017Dev