Find dit kommende netværksmøde her - Økonomi & Personale A/S
Netværkskalenderen

Netværkskalenderen

Se vores kommende netværksmøder

HR - Jura - Et fagligt netværk

Som kursist hos Økonomi & Personale tilbydes du at blive medlem af HR netværk. Netværket faciliteres af advokat (H) Jon Lauritzen, DELACOUR.

Læs mere

Mødedatoer

Kantinemoms - og andre madordninger (Netværk Moms & Afgifter)

Kantinemomsreglerne anvendes, når virksomheder sælger mad til medarbejderne til en lavere pris end kostprisen. Ordningen indebærer, at virksomheden skal beregne salgsmoms af den pris, det koster at fremstille maden og ikke af, hvad medarbejderne faktisk betaler. Beregningen af kantinemoms kan være en særdeles udfordrende opgave. Vi kigger også på mødeservering i egne lokaler, hotel, restaurationsydelser, julefrokoster, teambuilding, kursusdeltagelse, firmafester og andre personalearrangementer, samt ikke mindst korrekt dokumentation

Læs mere

Løn & Personale - Introduktion til netværk

Som kursist hos Økonomi & Personale Academy tilbydes du at blive medlem af Netværk Løn & Personale. Netværket faciliteres af advokat (H) Jon Lauritzen, DLA Piper og seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy

Læs mere

Lønindberetning mv. (Netværk Løn & Personale)

På dette netværksmøde ser vi på nyheder, opmærksomheder mv. på lønindberetningsområdet, herunder SKATs fokusområder i 2019/2020 i relation arbejdsgiverkontrol, eIndkomst, inddberetningsproblematikker/fejlområder, udvalgte personalegoder mv.

Læs mere

Moms & Afgifter - Introduktion til netværk

Netværksmøde med momsfaglige emner. Netværksmødet faciliteres af Rune Grøndahl, Partner, KPMG Acor Tax. Alle momsfaglige emner er på spil, så som investeringsgoder, særreglerne for salg og køb af ydelser, kædehandler med varer mv.

Læs mere

Mødedatoer

Persondata - praktisk implementering - Et fagligt netværk (København)

Formålet med netværket er at sikre en praktisk implementering af reglerne om persondata i din virksomhed og give svar på de spørgsmål, som dette løbende giver anledning til. Netværket vil behandle de juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer, som implementeringen af forordningen medfører. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper

Læs mere

Økonomi & Regnskab - Introduktion til netværk

Målgruppen for netværket er økonomi- og regnskabschefer samt medarbejder med en del erfaring inden for området. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper, Søren Pedersen, Tidligere CFO i Magasin, Rune Grøndahl, KMPG, Frank Olsen, Skattestyrelsen og Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent hos Økonomi & Personale A/S.

Læs mere
>EventList2017Dev