Find dit kommende netværksmøde her - Økonomi & Personale A/S
Netværksmøder 2020

Netværksmøder 2020

Se vores kommende netværksmøder

Arbejdstidskontroller mv.

Netværket er for ansatte, som arbejder med HR-Jura. Du er sikret faglig sparring og erfaringsudveksling med vores fagspecialister og de øvrige netværksmedlemmer. Du får styrket dine kompetencer og får hjælp til arbejdet med HR-Jura i din virksomhed.

Læs mere

Fast ejendom, samt investeringsgoder (Netværk Moms & Afgifter)

Når det skal vurderes, om der skal afregnes moms ved salg af fast ejendom, skal der tages stilling til en række forhold. For at der opstår momspligt, skal sælger være en momspligtig person, der handler i denne egenskab. Der skal endvidere være tale om salg af en byggegrund eller en ny bygning. Der er særlige momsregler for såkaldte investeringsgoder. Men hvad er investeringsgoder i momsmæssig forstand? Hvad er momsreguleringsforpligtelser? Hvordan gøres de op? At tage fejl kan blive en meget dyr fornøjelse.

Læs mere

GDPR - compliance mv. (netværk)

På netværksmødet er hovedtemaet "GDPR - compliance". Om overvågning af ansatte og forholdet til GDPR, om ny retssikkerhedspakke, Årshjul til GDPR compliance og datatilsynets særlige fokusområder for 1. halvdel af 2020 samt hvordan man forbereder sig på tilsyn fra Datatilsynet.

Læs mere

Kantinemoms - og andre madordninger (Netværk Moms & Afgifter)

Kantinemomsreglerne anvendes, når virksomheder sælger mad til medarbejderne til en lavere pris end kostprisen. Ordningen indebærer, at virksomheden skal beregne salgsmoms af den pris, det koster at fremstille maden og ikke af, hvad medarbejderne faktisk betaler. Beregningen af kantinemoms kan være en særdeles udfordrende opgave. Vi kigger også på mødeservering i egne lokaler, hotel, restaurationsydelser, julefrokoster, teambuilding, kursusdeltagelse, firmafester og andre personalearrangementer, samt ikke mindst korrekt dokumentation

Læs mere

Koncernindterne handler, samt udlæg og viderefakturering (Netværk Moms & Afgifter)

Udgangspunktet er, at koncerninterne transaktioner ikke adskiller sig fra almindelige momspligtige transaktioner. Men det er ved fakturering af ydelser mellem koncernselskaber vigtigt at vurdere, hvilken type ydelse der er tale om, hvor ydelsen udnyttes, samt til hvilket land ydelsen faktureres, idet det har betydning for den momsmæssige behandling. Udlæg kan holdes uden for momsgrundlaget. Hvordan håndterer man som sælger omkostninger, hvor regningen sendes videre til kunden, enten ved viderefakturering eller ved refusion fra køber. I forhold til momsreglerne er det meget afgørende at fastlægge, om omkostningerne viderefaktureres eller blot refunderes som udlæg afholdt på købers vegne.

Læs mere

Lønindberetning mv. (Netværk Løn & Personale)

På dette netværksmøde ser vi på nyheder, opmærksomheder mv. på lønindberetningsområdet, herunder Skattestyrelsens fokusområder i 2020/2021 i relation arbejdsgiverkontrol, eIndkomst, inddberetningsproblematikker/fejlområder, udvalgte personalegoder mv.

Læs mere

Miniferieåret

Der er kommet mindre opdateringer til reglerne om barsel og forældreorlov, herunder om medmorens rettigheder og retten til sorgorlov for fædre. Vi kommer generelt omkring barsels- og forældreorlovsreglerne og ser på både retten til fravær fra arbejdet og retten til betaling under fraværet.

Læs mere

Nye Ansættelseskontrakter

Netværket er for ansatte, som arbejder med HR-Jura. Du er sikret faglig sparring og erfaringsudveksling med vores fagspecialister og de øvrige netværksmedlemmer. Du får styrket dine kompetencer og får hjælp til arbejdet med HR-Jura i din virksomhed.

Læs mere

Nyheder og opmærksomheder inden foransættelsesretten (Netværk Løn&Personale)

På dette møder ser på generelle nyheder og opmærksomheder inden for ansættelsesretten

Læs mere

Selskabsbeskatning 2020

Målgruppen for netværket er økonomi- og regnskabschefer, controllere og ledende revisorer. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Rune Grøndahl, KMPG, advokat Reza Ahmedian Kromann, Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent hos Økonomi & Personale A/S.

Læs mere

Mødedatoer

>EventList2017Dev