Find dit kommende netværksmøde her - Økonomi & Personale A/S

Netværksoversigten

Løn og personale

Netværk for erfaringsudveksling inden for løn- og personaleforhold...

Løn og personale

Moms, skat og afgifter

Netværk med fokus på nationale og internationale moms, skatte og afgiftsforhold...

Moms, skat og afgifter

Økonomi og regnskab

Netværk med fokus på økonomi og regnskabsområdet

Økonomi og regnskab

Løn og personale

Netværket har som formål at sikre deltagerne et forum med erfaringsudveksling om aktuelle temaer og dagligdags problemstillinger inden for lønadministration og HR området (”løn- og personale”). I netværket er tilknyttet Økonomi & Personale´s faste stab af undervisere, som i deres daglige virke beskæftiger sig med rådgivning om løn- og personaleforhold på alle niveauer. Der er mulighed for at deltage på op til 6 årlige møder, der hver har en varighed af ca. 4 timer – svarende til et møde hver anden måned. Temaerne fastlægges i et samarbejde mellem deltagere og netværksledelsen. Som medlem betaler du halv pris på alle Økonomi- og Personales kurser.

Læs mere

Moms og afgifter

Netværket har som formål at sikre deltagerne et forum med erfaringsudveksling om aktuelle temaer og dagligdags problemstillinger inden for dansk og international moms- og afgiftsforhold. I netværket er tilknyttet Økonomi & Personale´s faste stab af undervisere, som i deres daglige virke beskæftiger sig med rådgivning om moms- og afgiftsforhold på alle niveauer. Der er mulighed for at deltage på op til 6 årlige møder – der hver har en varighed af ca. 4 timer. Temaer på møderne fastlægges i et samarbejde mellem deltagere og netværksledelsen. Som medlem betaler du halv pris på alle Økonomi- og Personales kurser. Du kan også vælge at deltage på enkeltmøder inden du vælger at blive medlem.

Læs mere

Økonomi og regnskab

Netværket har som formål at sikre deltagerne et forum med erfaringsudveksling om aktuelle temaer og dagligdags problemstillinger inden for økonomi- og regnskabsområdet, herunder moms- og afgifter, personalegodebeskatning og godtgørelser, fordringer til inddrivelse, skatteregnskabet, årsafslutning mv. I netværket er tilknyttet Økonomi & Personale´s faste stab af undervisere, som i deres daglige virke beskæftiger sig med rådgivning inden for de områder som behandles på netværksmøderne.

Læs mere
>EventList2017Dev