Find dit kommende netværksmøde her - Økonomi & Personale A/S
Netværkskalenderen

Netværkskalenderen

Se vores kommende netværksmøder

Barsel og forældreorlov + ny LAB-lov og relevante nye EU-domme på det ansættelsesretlige område (Netværk Løn & Personale)

Der er kommet mindre opdateringer til reglerne om barsel og forældreorlov, herunder om medmorens rettigheder og retten til sorgorlov for fædre. Vi kommer generelt omkring barsels- og forældreorlovsreglerne og ser på både retten til fravær fra arbejdet og retten til betaling under fraværet. Herudover berører vi i dag et par særlige opmærksomheder/nyheder om Ny 'LAB'-lov pr. 1/1 2020 (Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats), som bl.a. omhandler løntilskud, enEU-dom om arbejdstidsregistrering og et EU-direktiv om ansættelsesbeviser mv.

Læs mere

Kantinemoms - og andre madordninger (Netværk Moms & Afgifter)

Kantinemomsreglerne anvendes, når virksomheder sælger mad til medarbejderne til en lavere pris end kostprisen. Ordningen indebærer, at virksomheden skal beregne salgsmoms af den pris, det koster at fremstille maden og ikke af, hvad medarbejderne faktisk betaler. Beregningen af kantinemoms kan være en særdeles udfordrende opgave. Vi kigger også på mødeservering i egne lokaler, hotel, restaurationsydelser, julefrokoster, teambuilding, kursusdeltagelse, firmafester og andre personalearrangementer, samt ikke mindst korrekt dokumentation

Læs mere

Koncernindterne handler, samt udlæg og viderefakturering (Netværk Moms & Afgifter)

Udgangspunktet er, at koncerninterne transaktioner ikke adskiller sig fra almindelige momspligtige transaktioner. Men det er ved fakturering af ydelser mellem koncernselskaber vigtigt at vurdere, hvilken type ydelse der er tale om, hvor ydelsen udnyttes, samt til hvilket land ydelsen faktureres, idet det har betydning for den momsmæssige behandling. Udlæg kan holdes uden for momsgrundlaget. Hvordan håndterer man som sælger omkostninger, hvor regningen sendes videre til kunden, enten ved viderefakturering eller ved refusion fra køber. I forhold til momsreglerne er det meget afgørende at fastlægge, om omkostningerne viderefaktureres eller blot refunderes som udlæg afholdt på købers vegne.

Læs mere

Løn & Personale - Introduktion til netværk

Som kursist hos Økonomi & Personale Academy tilbydes du at blive medlem af Netværk Løn & Personale. Netværket faciliteres af advokat (H) Jon Lauritzen, DLA Piper og seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy

Læs mere

Lønindberetning mv. (Netværk Løn & Personale)

På dette netværksmøde ser vi på nyheder, opmærksomheder mv. på lønindberetningsområdet, herunder SKATs fokusområder i 2019/2020 i relation arbejdsgiverkontrol, eIndkomst, inddberetningsproblematikker/fejlområder, udvalgte personalegoder mv.

Læs mere

Moms & Afgifter - Introduktion til netværk

Netværksmøde med momsfaglige emner. Netværksmødet faciliteres af Rune Grøndahl, Partner, KPMG Acor Tax. Alle momsfaglige emner er på spil, så som investeringsgoder, særreglerne for salg og køb af ydelser, kædehandler med varer mv.

Læs mere

Persondata - praktisk implementering - Et fagligt netværk (København)

Formålet med netværket er at sikre en praktisk implementering af reglerne om persondata i din virksomhed og give svar på de spørgsmål, som dette løbende giver anledning til. Netværket vil behandle de juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer, som implementeringen af forordningen medfører. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper

Læs mere

Persondata - praktisk implementering - Et fagligt netværk (Aarhus)

Formålet med netværket er at sikre en praktisk implementering af reglerne om persondata i din virksomhed og give svar på de spørgsmål, som dette løbende giver anledning til. Netværket vil behandle de juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer, som implementeringen af forordningen medfører. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper og Frederik Helweg Larsen, Devoteam.

Læs mere

Mødedatoer

Økonomi & Regnskab - Introduktion til netværk

Målgruppen for netværket er økonomi- og regnskabschefer samt medarbejder med en del erfaring inden for området. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper, Søren Pedersen, Tidligere CFO i Magasin, Rune Grøndahl, KMPG, Frank Olsen, Skattestyrelsen og Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent hos Økonomi & Personale A/S.

Læs mere
>EventList2017Dev