Netværkskalenderen
Netværkskalenderen

Netværkskalenderen

Se vores kommende netværksmøder

Barsel og forældreorlov – og opsigelsesbeskyttelsen af den gravide eller barslende ansatte (Netværk Løn & Personale)

Der er kommet mindre opdateringer til reglerne om barsel og forældreorlov, herunder om medmorens rettigheder og retten til sorgorlov for fædre. Vi kommer generelt omkring barsels- og forældreorlovsreglerne og ser på både retten til fravær fra arbejdet og retten til betaling under fraværet. Når en ansat udnytter retten til barsel – eller sit ønske om at holde barselsorlov – nyder den ansatte en særlig beskyttelse. Vi se på udvalgte faldgruber ved afskedigelse af gravide og barslende medarbejdere. Herunder også fædrenes beskyttelse ved moderens graviditet.

Læs mere

Den nye ferielov – en praktisk implementering og ferie for elever og lærlinge (Netværk Løn & Personale)

Ikrafttrædelsesdatoen for den nye ferielov nærmer sig, og vi kommer på dette netværksmøde omkring den praktiske implementering af ferieloven. Vi ser på indberetningsfrister og de områder, hvor arbejdsgiver har valgfrihed inden for lovens rammer, blandt andet ved tidspunktet for udbetaling af ferietillæg. Derudover ser vi på elever og lærlinges ferierettigheder.

Læs mere

Mødedatoer

HR - Et fagligt netværk

Som kursist hos Økonomi & Personale tilbydes du at blive medlem af HR netværk. Netværket faciliteres af advokat (H) Jon Lauritzen, DELACOUR.

Læs mere

Mødedatoer

Kantinemoms - og andre madordninger (Netværk Moms & Afgifter)

Kantinemomsreglerne anvendes, når virksomheder sælger mad til medarbejderne til en lavere pris end kostprisen. Ordningen indebærer, at virksomheden skal beregne salgsmoms af den pris, det koster at fremstille maden og ikke af, hvad medarbejderne faktisk betaler. Beregningen af kantinemoms kan være en særdeles udfordrende opgave. Vi kigger også på mødeservering i egne lokaler, hotel, restaurationsydelser, julefrokoster, teambuilding, kursusdeltagelse, firmafester og andre personalearrangementer, samt ikke mindst korrekt dokumentation

Læs mere

Koncernindterne handler, samt udlæg og viderefakturering (Netværk Moms & Afgifter)

Udgangspunktet er, at koncerninterne transaktioner ikke adskiller sig fra almindelige momspligtige transaktioner. Men det er ved fakturering af ydelser mellem koncernselskaber vigtigt at vurdere, hvilken type ydelse der er tale om, hvor ydelsen udnyttes, samt til hvilket land ydelsen faktureres, idet det har betydning for den momsmæssige behandling. Udlæg kan holdes uden for momsgrundlaget. Hvordan håndterer man som sælger omkostninger, hvor regningen sendes videre til kunden, enten ved viderefakturering eller ved refusion fra køber. I forhold til momsreglerne er det meget afgørende at fastlægge, om omkostningerne viderefaktureres eller blot refunderes som udlæg afholdt på købers vegne.

Læs mere

Løn & Personale - Et fagligt netværk

Som kursist hos Økonomi & Personale Academy tilbydes du at blive medlem af Netværk Løn & Personale. Netværket faciliteres af advokat (H) Jon Lauritzen, DLA Piper og seniorkonsulent Andreas Stahlberg, Økonomi & Personale Academy

Læs mere

Lønindberetning mv. (Netværk Løn & Personale)

På dette netværksmøde ser vi på nyheder, opmærksomheder mv. på lønindberetningsområdet, herunder SKATs fokusområder i 2019/2020 i relation arbejdsgiverkontrol, eIndkomst, inddberetningsproblematikker/fejlområder, udvalgte personalegoder mv.

Læs mere

Persondata - praktisk implementering - Et fagligt netværk (København)

Formålet med netværket er at sikre en praktisk implementering af reglerne om persondata i din virksomhed og give svar på de spørgsmål, som dette løbende giver anledning til. Netværket vil behandle de juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer, som implementeringen af forordningen medfører. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper

Læs mere

Persondata - praktisk implementering - Et fagligt netværk (Aarhus)

Formålet med netværket er at sikre en praktisk implementering af reglerne om persondata i din virksomhed og give svar på de spørgsmål, som dette løbende giver anledning til. Netværket vil behandle de juridiske, organisatoriske og tekniske udfordringer, som implementeringen af forordningen medfører. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper og Frederik Helweg Larsen, Devoteam.

Læs mere

Mødedatoer

Økonomi & Regnskab - et fagligt netværk

Målgruppen for netværket er økonomi- og regnskabschefer samt medarbejder med en del erfaring inden for området. Netværket trækker på en række faglige eksperter, herunder advokat Jon Lauritzen, DLA Piper, Søren Pedersen, Tidligere CFO i Magasin, Rune Grøndahl, KMPG, Frank Olsen, Skattestyrelsen og Andreas Stahlberg, Seniorkonsulent hos Økonomi & Personale A/S.

Læs mere

Mødedatoer

>EventList2017Dev