Faglige netværk inden for persondataområdet - Netværk der styrker dine kompetencer!
Persondata (GDPR)

Persondata (GDPR)

Netværket er for ansatte, som arbejder med implementering af den ny persondataforordning. Du er sikret faglig sparring og erfaringsudveksling med vores fagspecialister og de øvrige netværksmedlemmer. Du får styrket dine kompetencer og får hjælp til arbejdet med GDPR i din virksomhed.

Netværk med fokus på persondata

Som medlem i netværket får du

  • Et fortroligt forum hvor erfaringsudveksling og kompetenceudvikling er i fokus
  • Fagspecialister der faciliterer netværket, hvor medlemmerne opdateres med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv.
  • 4 årlige møder á ca. 4 timers varighed
  • Mulighed for at deltage til halv pris på alle kurser hos Økonomi & Personale Academy

Temaer i 2020 omfatter bl.a.

  • Håndtering af medarbejdere i forhold til GDPR – herunder tillidsrepræsentanter samt privatlivspolitik for medarbejdere
  • Praktiske udfordringer ifm. implementering mv.
  • Udvalgte afgørelser og vejledninger fra tilsynsmyndighederne i Danmark og andre EU-lande. Herunder ny vejledning om databeskyttelse og ansættelsesforhold
  • Datatilsynets planlagte eftersyn i 2020 – hvad skal man være særlig opmærksom på
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk

>NetworkList2019