Faglige netværk inden for HR-Jura - Netværk der styrker dine kompetencer!
Løn og personale - gruppe 10

Løn og personale - gruppe 10

I dette netværk kombineres deltagelse i kurser med et netværksmedlemskab. Deltagerne mødes i netværk ved årets begyndelse og sættes efterfølgende sammen i et digitalt netværk, hvor faglige instruktører også er tilknyttet. I denne netværksgruppe indgår også et kursus kun for medlemmer af et løn og personalenetværk (LP netværk) + kursus efter eget valg. Årsmedlemskab til Løn og personale gruppe 10 koster 8.000 kr. + moms.

"Pakkens" indhold:

 • To årlige netværksmøder (ink. opstartsmøde)
 • Èt årligt dagskursus - eksklusivt for deltagere i netværket
 • Ét årligt kursus - efter eget valg
 • Mulighed for at dele medlemskab med kollega
 • Mulighed for dobbelt medlemskab - mod mindre tillæg
 • ½ pris på deltagelse i Økonomi & Personales kurser mod mindre tillæg
 • ½ pris på årets konference om Manipulation som afholdes i slutningen af sept. 2021
 • Tilbud om særpris på udvalgte kurser

Temaer, der behandles i gruppen:

 • Den ny ferielov - opfølgning på udvalgte problemstillinger
 • Indbetaling til feriefonden og korrektion af årets indberetning til fonden
 • Psykisk arbejdsmiljø - inkl. ny vigtig bkg. pr. 1. sept. 2020 (m/ erhvervspsykolog fra Arbejdstilsynet
 • DAC6: nye indberetningskrav, hvis man bliver omfattet af én af 35 nye grænseoverskridende skatteordninger
 • Datasikkerhed - risikoafdækning, forberedelse til brud på datasikkerhed, forberedelse til "hvis skaden er sket"
 • GDPR - nye vejledninger fra Datatilsynet
 • Personoplysninger i ansættelsesforhold
 • Personalegoder, godtgørelser og skatteindberetninger
 • Hjemmearbejdspladser under COVID-19 - forskellige problemstillilnger inden for løn- og personale
 • Dagpenge ved sydom og barsel
 • Opsigelse og sygefravær
 • Ajourføring af ansættelseskontrakter og personalehåndbøger
 • Whistleblower-ordninger - krav til at alle private virksomheder opretter sådanne
 • Udenlandsk arbejdskraft - enartede løn- og ansættelsesvilkår fra 1. januar 2021
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Mødeansvarlig

Telefon: 2270 0026
Mail: jd@opkurser.dk

>NetworkList2019