Årsrapport og Skatteregnskab 2020
Årsrapport og Skatteregnskab 2020

Årsrapport og Skatteregnskab 2020

To sammenhængende kurser, som også kan tages hver for sig. Der er tale om meget praktiske kurser, som tager udgangspunkt i årsrapporter for regnskabsklasse B. På kurserne udleveres tjeklister og eksempler på regnskaber. Kurserne er tilrettelagt for ansatte i økonomiafdelinger og revisorassistenter som ønsker opkvalificering inden for området.

Skatteregnskabet Selskaber

Kurset er tilrettelagt med det formål, at give et almindeligt kendskab til udformning og færdiggørelse af det skattemæssige årsregnskab for et selskab. Målgruppe for kurset er ansatte som kun i begrænset omfang har arbejdet med skatteopgørelser og som ønsker et bedre overblik over konverteringen fra ”Årsrapporten til skatteregnskabet”.

Læs mere

Årsrapporten - et praktisk kendskab til reglerne

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B.

Læs mere
>EventList2017Dev
Per Hoffmann

Per Hoffmann

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 7027 0026
Mail: ph@opkurser.dk