GDPR Master Class | Bred uddannelse inden for persondata
GDPR - pakken

GDPR - pakken

Vi har oprettet to kurser og tilhørende netværksmulighed inden for GDPR området. Kurset "GDPR - Compliance og dokumentation" giver dig overblik over reglerne og en status på bl.a. datatilsynets fokusområder. Kurset "Databeskyttelse i ansættelsesforhold" har fokus på de krav der gælder til personoplysninger i personalesager mv. Som alternativ - eller supplement til kurserne, kan du også vælge at deltage i GDPR netværket, hvor du herunder kan se hvilke møder som er planlagt.

GDPR - Overvågning, sikkerhed og følsomme oplysninger (Netværk)

Netværksmøde i GDPR netværk København. På dagens møde behandles en række aktuelle temaer. Datatilsynet har aktuelt fokus på persondataproblematikker omkring overvågning, sikkerhed og følsomme oplysninger. Flere kommuner og regioner er blevet indstillet til bøder for overtrædelse af GDPR regler. Vi ser på hvad vi kan lære af disse seneste afgørelser. Mødet faciliteres af advokat Jon Lauritzen, Partner i DLA Piper.

Læs mere

Kursusdatoer

GDPR i praksis - compliance og dokumentation

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Nye regler om TV-overvågning for private og offentlige myndigheder træder i kraft 1. juli 2020. Ny vejledning om videoovervågning fra det europæiske datasikkerhedsråd. Kurset giver en update og status på GDPR-området.

Læs mere

Personoplysninger i ansættelsesforhold

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, herunder håndtering af personalesager, overvågning af ansatte, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Med den ny persondataforordning implementeres danske særregler på det ansættelsesretlige område (udmøntning af artikel 88 i forordningen). På kurset gennemgås de ændringer dette medfører i forhold til de nugældende regler.

Læs mere

Personoplysninger i ansættelsesforhold (Netværk)

Personoplysninger i ansættelsesforhold indgår på første netværksmøde efter sommerferien. Mødet faciliteres af advokat Jon Lauritzen, DLA Piper.

Læs mere

Kursusdatoer

>EventList2017Dev
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk