HR kurser & Jura kurser | Tag et juridisk eller human resource kursus
HR Jura - Nyheder 2020

HR Jura - Nyheder 2020

Kurserne giver en opdatering med de seneste nyheder og aktuelle temaer inden for ansættelsesretten. I 2020 vil der være særlig fokus på den ny ferielov, nye løntilskudsregler og udviklingen vedrørende GDPR-området. Kurserne er tilrettelagt for deltagere som har en grundlæggende viden om ansættelsesretten og henvender sig både til private og offentlige ansatte. Ved deltagelse på 2 eller flere kurser anbefales vores rabatkort som giver op til 50 pct. reduktion i kursusprisen.

Ansættelsesretten 2020

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. De ansættelsesretlige afledte konsekvenser af Coronavirus - herunder betydningen for personalepolitikker og ansættelseskontrakter. Miniferieåret og feriepenge til indberetning samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Andre punkter: Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Ny arbejdsmiljølov træder ikraft 1. januar 2020. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen er trådt i kraft fra nytår.

Læs mere

Feriepenge: Indefrysning, indberetninger og overgangsregler mv.

Kurset har fokus på indefrysning, indberetninger og overgangsregler i forbindelse med den ny ferielov. Coronasituationen har medført en række konsekvenser for ferieafholdelse, overførsel af ferie fra miniferieåret og afholdelse af ferie efter den 1. september 2020. Du vil også blive opdateret på de nye regler og konsekvenser for arbejdsgivere og lønmodtagere, som frigivelsen af feriepengene i oktober 2020 giver anledning til.

Læs mere

GDPR i praksis - compliance og dokumentation

På kurset gennemgås de opgaver, som bør prioriteres, dels i forhold til opfyldelse af lovens krav og dels i forhold til de områder, som Datatilsynet har valgt at føre tilsyn med. Herunder vil der være fokus på hvilke dokumenter, politikker, processer mv. som er vigtige at have styr på af hensyn til opfyldelse af GDPR kravene. Nye regler om TV-overvågning for private og offentlige myndigheder træder i kraft 1. juli 2020. Ny vejledning om videoovervågning fra det europæiske datasikkerhedsråd. Kurset giver en update og status på GDPR-området.

Læs mere

Løntilskud på arbejdsmarkedet

Kurset gennemgår reglerne for ansættelse af medarbejdere i løntilskud, ansættelser på vikarordninger, fleksjobordninger, virksomhedspraktik, seniorjobordninger, nytteindsats i virksomheder, voksenlærlingeordninger, jobrotationsordninger, ansættelse på deltid, tidsbegrænset ansættelser, elevordninger, mentorordninger etc. Ny - midlertidig - tilskudordning til lærlinge frem til udløbet af 2020, samt ændringer i tilskudsreglerne vedørende uddannelsesaftaler indgået efter 1. maj 2020.

Læs mere
>EventList2017Dev
Joachim Dauegaard

Joachim Dauegaard

Uddannelseschef

Du er velkommen til at kontakte mig angående:

Telefon: 7027 0026
Mail: jd@opkurser.dk