Generationsskifte - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:generationsskifte_2020
ConferenceId:4664718---OPERSONAL
Event:

Generationsskifte

Målgruppe og udbytte
​Revisorer, advokater og andre rådgivere om generationsskifte. 

Ny lovgivning fra skatteministeriet sætter et alvorligt pres på brugen af A/B modellen som generationsskiftemetode i famlieejede virksomheder. Vedtages loven - hvilket er forventeligt - er der sat en bremse i brugen af A/B modellens fordele. Lovforslaget betyder samtidig at skatter og afgifter ved generationsskifte i nogle tilfælde vil stige fra ca. 5 % til ca. 53 %.  Nyt styresignal fra SKAT lægger desuden op til ændring af "15 pct.- reglen".
Kurset vil have fokus på generationskifte i hovedaktionærselskaber og familieejede virksomheder og giver en status i forhold til lovgivning, afgørelser mv.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i eksempler, baseret på foreliggende praksis, illustreret og gjort overskuelig.

Dagsorden

1.Successionsoverdragelser
 • Hvad er pengetankaktiver egentlig?
 • Opsamling og pejling af retning efter de bindende svar i SKM2018.113.SR (driftsmidler) henholdsvis i SKM2018.459.SR (Solceller)
 • Hvad med fast ejendom og næring – er det muligt at generationsskifte en næringsvirksomhed med succession også i selskabsform?
 • Passivpost (§ 33 D) eller konkret nedslag (§ 33 C) – hvilke pejlemærker kan udledes af foreliggende praksis
 • Nulstilling af historik ved omstruktureringer
2.Nedsat gaveafgift ved successionsberettigede overdragelser – status og fortolkningsspørgsmål, herunder hvilke aktiver, der kan overdrages med nedsat afgift
 • Er der konkret nyt om nye regler på området tager vi naturligvis det med  
3.A/B modellen
 • Ny lovgivning sætter modellen under pres. Lovgivning med tilbagevirkende kraft.
 • Praksisændring fra Skatterådet og kritik heraf
 • Forrentning / opskrivning af udbytteretten
 • Skatteforbehold i udbytteretten
 • Vedtægtsændringer og afståelse
4.Lånemodellen i generationsskifte som alternativ eller supplement til A/B og successionsoverdragelser
 • Hvorfor betale 10 % i forlods udbytteret, hvis der kan lånes til 5%?
 • Generationsskifte til medarbejdere – muligheder for lån fra selskabet set i forhold til forbuddet mod ledelseslån
5.Gaveoverdragelse til mindreårige – status på beskatning

6.Værdiansættelse – grænser udfordres og flyttes
 • Er 15 % reglen stadig bindende og i hvilke tilfælde?
 • Hvad ved vi nu om indholdet af ”særlige omstændigheder”, som kan begrunde fravigelse af 15 % reglen?
 • Værdiansættelse af virksomheder
7.Skattefri omstrukturering
 • Nye afgørelser på skattefrie omstrukturering
 • Tilladelsespraksis og tilbagekaldelse samt perspektivering
8.Ægtefællers formueforhold
 • Nye særejeformer og muligheder for at bestemme særeje
 • Hvad med gælden?
​Regeringsmagten er skiftet, vi har fået en national skatteomgåelsesklausul. Boafgiften rammer 5 % på successionsberettigede virksomheder, så længe det varer. Det nye ejendomsvurderingssystem forventes sat i drift, og samtidig udfordrer Skattestyrelsen igen og igen 15 % reglen med overraskende succes. A/B modellen er under nyt pres fra Skattestyrelsen og Skatterådet, som vil udstede et styresignal om forøget værdi af B-anparterne som følge af asymmetrisk gevinst / tabsrisiko. 6 måneders fristen på gaveanmeldelser får ofte lov at løbe ud uden reaktion fra Skattestyrelsen. Det tager stadig lang tid at få bindende svar om A/B modellen. Skatterådet er ved at fastlægge et særligt begreb for ”fast ejendom” omfattet af pengetankreglen, og værdiansættelsen af større virksomheder udfordres ved opstilling af egne forudsætninger og fremskrivninger fra Skattestyrelsens side. IVS’erne er døde, og renterne har taget endnu en tur i ”limbo-dansen” – how low can they go?

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
 

Instruktører:
Advokat (L) Esben Holm, Clemens Advokatfirma
Advokat (L), Partner, Morten Breum-Leer, Clemens Advokatfirma

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Moms og Afgifter

Økonomi & Personale faciliterer moms-netværk i hele landet. Som medlem af vores moms-netværk opnår du alle fordelene ved at være en del af en netværksgruppe. Netværket er et forum for erfaringsudveksling og kompetenceudvikling og de tilknyttede fagspecialister sikrer, at du bliver opdateret med nyheder inden for fagområdet – herunder ny lovgivning, nyeste retspraksis, aktuelle temaer mv. Netværksgruppen mødes til 4 årlige møder á 3 timers varighed. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.

Kursusdatoer

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

05. april 2021
København
12. april 2021
Aarhus

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 2.000,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: