Seneste indlæg

Ændring af konkursloven Nyhedsbrev uge 23

Har du brug for at blive skarpere på lønbehandling og lønbogføring, personalegoder og ferieloven?

Vi har sammensat et kursusforløb, med fokus på lønområdet, over tre dage. Hvis det ønskes, kan kurserne tages uafhængigt af hinanden.

 

Dag 1 – Grundlæggende løn – Del 1:

Den første dag har til formål at give et overblik over de grundlæggende arbejdsopgaver i et lønbogholderi med fokus på praktisk lønbehandling og lønbogføring. Kurset er praktisk tilrettelagt med opgaver, cases og indlæg. Der vil bl.a. blive gennemgået følgende punkter:

 • Lønsedlen – herunder opbygning, indhold og nødvendighed
 • Indberetning til eIndkomst
 • Bogføring af løn
 • Afstemning af løn

 

Dag 2 – Grundlæggende løn – Del 2:

Denne del har fokus på at give en grundig gennemgang af reglerne for håndtering af personalegoder og skattefri godtgørelser, herunder kravene til indberetning. Der vil bl.a. blive gennemgået følgende punkter:

 • Personalegoder – i ”skattemæssig forstand”
 • Hvem er omfattet af beskatningen?
 • Indberetningsregler
 • Bilbeskanting
 • Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelser

 

Dag 3 – Grundlæggende løn – Del 3:

Den sidste dag i kursusforløbet gennemgår den nye ferielovs ”almindelige regler”, herunder hvem som er omfattet af reglerne, optjening, afholdelse, fravigelsesmuligheder og overførsel af ferie. Udvalg af punkter på dagsordenen:

 • Optjening af ferie
 • Varsling af ferie
 • Forskudsferie
 • Sygdom og ferie
 • Opsigelse og ferieafvikling

 

Du har mulighed for at læse en kort introduktion til hvad hvert kursus omhandler samt lave en samlet tilmelding via nedenstående link:

https://www.opkurser.dk/kursus/grundlaeggende_loen_13/

 

Ønsker du at læse nærmere om kurserne hver for sig, kan du klikke på følgende links:

Grundlæggende løn – Del 1: https://www.opkurser.dk/kursus/grundlaeggende_loen_del_1/

Grundlæggende løn – Del 2: https://www.opkurser.dk/kursus/grundlaeggende_loen_del_2/

Grundlæggende løn – Del 3: https://www.opkurser.dk/kursus/grundlaeggende_loen_del_3/