Økonomi og regnskab
Den ny bogføringslov mv.
Den ny bogføringslov mv.

 • 10. juni Hovedstaden
 • 11. juni Vejle

Med den ny bogføringslov stilles der en række nye krav i forhold til regnskabs- og bogholderiarbejdet. Bogføringsprocedurer skal beskrives, vedligeholdes og opbevares digitalt..

Inddrivelse af tilgodehavender
Inddrivelse af tilgodehavender

 • 28. maj Hovedstaden
 • 29. maj Aarhus

Kurset giver indblik i opgaverne ved inddrivelse af tilgodehavender, uanset om der er tale om indenlandske eller udenlandske fordringer. Eller om der er tale om fordringer rettet mod et konkursbo, et selskab under rekonstruktion eller blot en "dårlig" betaler..

International moms 2024
International moms 2024

 • 6. juni Hovedstaden
 • 11. juni Vejle

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser...

Momsfradrag A-Z
Momsfradrag A-Z

 • 12. marts Hovedstaden
 • 14. marts Vejle

Kurset har fokus på reglerne for momsfradrag. Kurset behandler herunder reglerne for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. Kursets giver endvidere en opdatering på seneste lovnyheder. På kurset gives en kort introduktion til den internationale moms

Årsrapporten: Årskursus 2024
Årsrapporten: Årskursus 2024

 • 11. november i Hovedstaden
 • 13. november i Aarhus

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår de øvrige regnskabsklasser herudfra..

Internationale ansættelser 2024
Internationale ansættelser 2024

 • 10. september i Hovedstaden

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold..   

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.