Økonomi og regnskab
Den ny bogføringslov mv.
Den ny bogføringslov mv.

  • 10. juni Hovedstaden

Med den ny bogføringslov stilles der en række nye krav i forhold til regnskabs- og bogholderiarbejdet. Bogføringsprocedurer skal beskrives, vedligeholdes og opbevares digitalt. Nye afstemningskrav til lovpligtige indberetninger og meget mere er indført.

International moms 2024
International moms 2024

  • 5. december Hovedstaden
  • 10. december Vejle

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Nyt EU direktiv om moms i en digital tidsalder, får betydning af for alle virksomheder med grænseoverskridende handel. Opmærksomheder omkring årsafslutning og momsperiodiseringer indgår.

Årsrapporten: Årskursus 2024
Årsrapporten: Årskursus 2024

  • 11. november i Hovedstaden
  • 13. november i Aarhus

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår de øvrige regnskabsklasser herudfra..

Internationale ansættelser 2024
Internationale ansættelser 2024

  • 17. september i Vejle

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold..   

Moms A-Z 2024
Moms A-Z 2024

  • 8. oktober Hovedstaden
  • 10. oktober Vejle

Kurset giver et grundigt kendskab til momssystem, reglerne som regulerer momsområdet, fradragsregler, salgsmoms, investeringsgoder, udtagningsmoms etc. 

Aktuel skat i ansættelsesforhold
Aktuel skat i ansættelsesforhold

  • 8. oktober i Vejle 
  • 10. oktober i Hvidovre

Nye arbejdsformer, udbredt brug af hjemmearbejdspladser og "remote work", nye bilordninger, brug af smartwatch i arbejdssammenhæng. Teknologiudviklingen har betydet at "skat i ansættelsesforhold", er blevet mere kompliceret at gennemskue. Der er derfor mange spørgsmål at forholde sig til på kurset "Aktuel skat i ansættelsesforhold", som også giver indsigt i den ny reform af personskatter fra 1. juni 2024.

 

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.