Lønadministration
Aktuel løn 2024
Aktuel løn 2024

 • ​3. juni Hvidovre
 • 10. juni Aarhus

Nye barselsregler, nye ferieregler, nye krav om dokumentation af afløningsforhold mellem køn, nye arbejdstidsregler og andre nyheder som har indvirkning på løn- og personaleforhold. Endvidere orienteres om indholdet af reform af personskatten.

Feriereglerne A-Z
Feriereglerne A-Z

 • 18. november i Hovedstaden
 • 19. november i Vejle

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af ferielovens regler. Og i sammenhæng hermed en ajourføring med seneste praksis og spørgsmål, som de nye ferieregler har givet anledning til..

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

 • 10. sept. Aarhus
 • 12. sept. Hvidovre

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej..

 

Barselsreglerne - jura og dagpenge
Barselsreglerne - jura og dagpenge

 • 11. april Hvidovre
 • 17. april Vejle

Nye barselsrettigheder, nye orlovsregler og generel ajourføring..

Grundlæggende lønadministration
Grundlæggende lønadministration

 • 7. maj Hovedstaden
 • 14 maj Vejle

Praktisk lønbehandling, grundlæggende regler og krav, cases og opgaver..

Internationale ansættelser 2024
Internationale ansættelser 2024

 • 10. september i Hovedstaden

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold..   

Opsigelse af medarbejdere
Opsigelse af medarbejdere

 • 24. juni Hovedstaden
 • 25. juni Aarhus

Kend reglerne, opsigelsesprocessen, ferie og opsigelse, sygefravær og opsigelse etc. Kurset er relevant for offentlige- og private arbejdsgivere


Sygefravær - Jura og dagpenge
Sygefravær - Jura og dagpenge

 • 11. juni i Hvidovre
 • 13. juni i Aarhus

Rettigheder og pligter, ansættelsesretlige regler, dagpengeretten ved sygdom..

Aktuel løn: Årskursus 2024
Aktuel løn: Årskursus 2024

 • 3. december Hovedstaden
 • 5. december i Vejle

Nye barselsregler, nye ferieregler, nye krav om dokumentation af afløningsforhold mellem køn, nye arbejdstidsregler og andre nyheder som har indvirkning på løn- og personaleforhold. Endvidere orienteres om indholdet af reform af personskatten.

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.