Lønadministration
Feriereglerne A-Z
Feriereglerne A-Z

 • 18. november i Hovedstaden
 • 19. november i Vejle

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af ferielovens regler. Og i sammenhæng hermed en ajourføring med seneste praksis og spørgsmål, som de nye ferieregler har givet anledning til..

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

 • 12. sept. i Hvidovre

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej..

 

Barselsreglerne - jura og dagpenge
Barselsreglerne - jura og dagpenge

 • 8. oktober i Vejle
 • 12. november i Hovedstaden

Nye barselsrettigheder, nye orlovsregler og generel ajourføring. Senest er der indgået aftale om nye barselsregler for surogatforældre.

Grundlæggende lønadministration
Grundlæggende lønadministration

 • 11. november Hovedstaden
 • 18. november Vejle

Praktisk lønbehandling, grundlæggende regler og krav, cases og opgaver..

Internationale ansættelser 2024
Internationale ansættelser 2024

 • 17. september i Vejle

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold..   

Opsigelse af medarbejdere
Opsigelse af medarbejdere

 • 24. juni Hovedstaden
 • 25. juni Aarhus

Kend reglerne, opsigelsesprocessen, ferie og opsigelse, sygefravær og opsigelse etc. Kurset er relevant for offentlige- og private arbejdsgivere


Sygefravær - Jura og dagpenge
Sygefravær - Jura og dagpenge

 • ​17. september i Vejle

Rettigheder og pligter, ansættelsesretlige regler, dagpengeretten ved sygdom. Hør om indholdet af ny politisk aftale om revision af de nuværende sygedagpengesystem.

Aktuel løn: Årskursus 2024
Aktuel løn: Årskursus 2024

 • 2. december Hovedstaden
 • 3. december i Vejle

Kurset har fokus på nyeste lovgivning, herunder lovgivning på vej, som berører løn- og personaleadministrationen. Der er indgået nye politiske aftaler om nyt sygedagpengesystem samt ny barselsregler for surogatforældre. Kursets øvrige hovedpunkter dækker: opdatering på ferieområdet, barsel, nye esg-registreringer inden for løn- og personaleforhold, skatteregler i ansættelsesforhold, løngennemsigtighed i ansættelsesforhold, opdatering på nye arbejdstidsregler og den ny personskattereform som har virkning fra januar 2025.

Aktuel skat i ansættelsesforhold
Aktuel skat i ansættelsesforhold

 • 8. oktober i Vejle 
 • 10. oktober i Hvidovre

Nye arbejdsformer, udbredt brug af hjemmearbejdspladser og "remote work", nye bilordninger, brug af smartwatch i arbejdssammenhæng. Teknologiudviklingen har betydet at "skat i ansættelsesforhold", er blevet mere kompliceret at gennemskue. Der er derfor mange spørgsmål at forholde sig til på kurset "Aktuel skat i ansættelsesforhold", som også giver indsigt i den ny reform af personskatter fra 1. juni 2024.

 

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.