Afmeldingsvilkår for kurser

  • Afmelding er vederlagsfrit indtil 4 uger før kursusstart 
  • Ved afmelding senere end 4 uger før kursusstart beregnes en pris på 50% af kursusprisen, dog 100% hvis afmelding/overflytning sker 2 uger eller senere før kurset 
  • Ved brug af rabatkort kan afmelding foretages uden ekstraomkostninger og mod tilbageførsel af klip indtil 2 uger før kursusstart. Ved afmelding mindre end to uger før kursusstart betales et gebyr på kr. 800 + moms for tilbageførsel af klip / tilmelding til anden kursusdato. Det er muligt at overlade sin kursusplads til kollega.

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.