Aktuel løn 2024
Aktuel løn 2024

 • ​3. juni Hvidovre
 • 10. juni Aarhus

Nye barselsregler, nye ferieregler, nye krav om dokumentation af afløningsforhold mellem køn, nye arbejdstidsregler og andre nyheder som har indvirkning på løn- og personaleforhold. Endvidere orienteres om indholdet af reform af personskatten.

Den ny bogføringslov mv.
Den ny bogføringslov mv.

 • 10. juni Hovedstaden
 • 11. juni Vejle

Med den ny bogføringslov stilles der en række nye krav i forhold til regnskabs- og bogholderiarbejdet. Bogføringsprocedurer skal beskrives, vedligeholdes og opbevares digitalt..

International moms 2024
International moms 2024

 • 6. juni Hovedstaden
 • 11. juni Vejle

Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser...

Kunstig intelligens (AI) i HR administrationen
Kunstig intelligens (AI) i HR administrationen

 • 11. november Hovedstaden 
 • 18. november Vejle

Værktøjer til løsning af administrative opgaver inden for HR. På kurset præsenteres du for en række anvendelsesmuligheder, herunder brug af chatbotten som "co-pilot"/assistent når du skal vise præsentationer, foretage informationssøgning i relevante databaser etc.  

- max. 15 pladser pr. kursusdag

Rabatkort 5 - 2026
Rabatkort 5 - 2026

Kortet giver adgang til deltagelse på 5 kursusdage.

Kortet kan benyttes af alle ansatte i virksomheden.

Kr. 20.000 svarende til 4.000 kr. pr. kursusdag + moms.

Kortet skal være anvendt på kurser der afholdes seneste med udgangen af 2026.

 

AI - Grundkursus 3 timer
AI - Grundkursus 3 timer

På dette interne kursus lærer I om brugen af AI – værktøjer på en ansvarlig måde. Der vil være særlig fokus på arbejde med kunstig intelligens inden for en bred vifte af områder, herunder HR og ledelse, økonomi og regnskab. På kurset diskuteres endvidere hvordan virksomheder implementerer brugen af værktøjer og fastlægger retningslinjer for en ansvarlig anvendelse.

Aktuel skat i ansættelsesforhold
Aktuel skat i ansættelsesforhold

 • 12  september i Vejle 
 • 10. oktober i Hvidovre

Nye arbejdsformer, udbredt brug af hjemmearbejdspladser og "remote work", nye bilordninger, brug af smartwatch i arbejdssammenhæng. Teknologiudviklingen har betydet at "skat i ansættelsesforhold", er blevet mere kompliceret at gennemskue. Der er derfor mange spørgsmål at forholde sig til på kurset "Aktuel skat i ansættelsesforhold", som også giver indsigt i den ny reform af personskatter fra 1. juni 2024.

 

Ny lovgivning
Ny lovgivning
Kunstig Intelligens (AI): Grundkursus
Kunstig Intelligens (AI): Grundkursus

 • 1. oktober Hovedstaden
 • 3. oktober Aarhus

På dette "grundkursus" får du et overblik over Chatbot værktøjer og deres mange anvendelsesmuligheder. Kurset er meget praktisk orienteret og du kan med fordel tage din pc´er med når du skal lære at promte, bruge GPT-builderen eller afprøve CO-pilotten.

Udbydes også som lukket firmakursus.

(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold
(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold

 • 18. sept. i Hvidovre
 • 19. sept. i Aarhus

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 - 12.00.

Inddrivelse af tilgodehavender
Inddrivelse af tilgodehavender

 • 28. maj Hovedstaden
 • 29. maj Aarhus

Kurset giver indblik i opgaverne ved inddrivelse af tilgodehavender, uanset om der er tale om indenlandske eller udenlandske fordringer. Eller om der er tale om fordringer rettet mod et konkursbo, et selskab under rekonstruktion eller blot en "dårlig" betaler..

Momsfradrag inkl. update
Momsfradrag inkl. update

 • 12. september 2024 Hovedstaden
 • 3. marts 2025 i Hovedstaden
 • 4. marts 2024 i Vejle

Kurset har fokus på reglerne for momsfradrag. Kurset behandler herunder reglerne for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. Kursets giver endvidere en opdatering på seneste lovnyheder. Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 12.00. Deltag med to for ét klip på rabatkort.

Rabatkort 10 - 2026
Rabatkort 10 - 2026

Kortet giver adgang til deltagelse på 10 kursusdage.

Kortet kan benyttes af alle ansatte i virksomheden.

Kr. 35.000 svarende til kr. 3.500 pr. kursusdag + moms.

Kortet skal være anvendt på kurser som afholdes senest med udløbet af 2026.

AI - Regler og ansvarlig anvendelse: 3 timer
AI - Regler og ansvarlig anvendelse: 3 timer

Med dette interne kursus bliver I grundigt sat ind i EU's AI forordning. Udforsk kunstig intelligens' etiske og juridiske aspekter, og se praktiske eksempler fra diverse brancher. Lær om AI's potentiale og udfordringer, og bliv rustet til at anvende AI i overensstemmelse med ny lovgivning. Start på virkeligheden med AI i jeres virksomhed!

Dansk lovsamling
Dansk lovsamling
Moms og skat 2024
Moms og skat 2024

 • 8. oktober Hovedstaden
 • 10. oktober Vejle
Kurset har som formål at gennemgå moms- og skattenyheder i sammenhæng med fradragsreglerne inden for området. Du får et grundigt kendskab til principperne for de moms- og skattemæssige fradragsregler samtidig med at du bliver opdateret inden for området. Du orienteres om den ny personskattereform som er trådt i kraft fra 1. juni 2024.
Rabatkort 10 - 2025
Rabatkort 10 - 2025

Kortet giver adgang til deltagelse på 10 kursusdage.

Kortet kan benyttes af alle ansatte i virksomheden.

Kr. 27.000 svarende til kr. 2.700 pr. kursusdag + moms.

Kortet skal være anvendt på kurser som afholdes senest med udløbet af 2025.

Domme og afgørelser
Domme og afgørelser
Kunstig intelligens (AI): Opbygning af egne AI modeller mv.
Kunstig intelligens (AI): Opbygning af egne AI modeller mv.

 • 7. maj Vejle
 • 21. maj Hovedstaden
 • Indsigt i opbygning af egne AI løsninger ved hjælp af API
 • Kendskab til regler og ansvarlig anvendelse

 

MomsSpecialisten
MomsSpecialisten

 • 25. november i Hovedstaden
 • 26. november i Vejle

Kurset giver dig indsigt indenfor moms- og afgiftscontrolling og de opgaver som dette indebærer. Kurset forudsætter at du har et grundigt kendskab til de almindelige moms- og afgiftsregler. Kurset er udviklet i samarbejde med momsdirektør Søren Engers Pedersen Baker Tilly.

Energiafgifter
Energiafgifter

 • 18. september Hovedstaden
 • 19. september Vejle

Få overblik over seneste udvikling inden for Energiafgifter med Skattedirektør Søren Engers. 

Rabatkort 3 - 2025
Rabatkort 3 - 2025

Kortet giver adgang til deltagelse på 3 kursusdage.

Kortet kan benyttes af alle ansatte i virksomheden.

Kr. 12.000 svarende til kr. 4.000 pr. kursusdag + moms.

Kortet skal være anvendt på kurser som afholdes senest med udløbet af 2025.

Kursusguiden
Kursusguiden
Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

 • 12. sept. i Hvidovre
 • 17. sept. i Vejle

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej..

 

Årsrapporten: Årskursus 2024
Årsrapporten: Årskursus 2024

 • 11. november i Hovedstaden
 • 13. november i Aarhus

På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår de øvrige regnskabsklasser herudfra..

Alle abonnementer
Alle abonnementer
Ansættelseskontrakter
Ansættelseskontrakter

 • 16. maj i Hovedstaden
 • 15. maj i Vejle

Nye regler fra 1. juli 2023, inkl. personalehåndbog, ændring af gl. kontrakter mv. inkl. eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder lovens krav..

Egen AI - portal
Egen AI - portal
Barselsreglerne - jura og dagpenge
Barselsreglerne - jura og dagpenge

 • 12. november i Hovedstaden

Nye barselsrettigheder, nye orlovsregler og generel ajourføring..

Feriereglerne A-Z
Feriereglerne A-Z

 • 18. november i Hovedstaden
 • 19. november i Vejle

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af ferielovens regler. Og i sammenhæng hermed en ajourføring med seneste praksis og spørgsmål, som de nye ferieregler har givet anledning til..

Internationale ansættelser 2024
Internationale ansættelser 2024

 • 17. september i Vejle

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold..   

Grundlæggende lønadministration
Grundlæggende lønadministration

 • 11. november Hovedstaden
 • 18. november Vejle

Praktisk lønbehandling, grundlæggende regler og krav, cases og opgaver..

Grundlæggende ansættelsesret
Grundlæggende ansættelsesret

 • 4. nov. i Hovedstaden
 • 5. nov. i Vejle

Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige regler, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, regler om ligebehandling, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv... 

Opsigelse af medarbejdere
Opsigelse af medarbejdere

 • 24. juni Hovedstaden
 • 25. juni Aarhus

Kend reglerne, opsigelsesprocessen, ferie og opsigelse, sygefravær og opsigelse etc. Kurset er relevant for offentlige- og private arbejdsgivere


Sygefravær - Jura og dagpenge
Sygefravær - Jura og dagpenge

 • 11. juni i Hvidovre
 • 17. juni i Aarhus

Rettigheder og pligter, ansættelsesretlige regler, dagpengeretten ved sygdom..

Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring
Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring

 • 4. september Hovedstaden
 • 5. september Vejle

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Meget ny lovgivning er kommet til og gældende lovgivning er ændret. Dette har medført at håndbogen bør ses efter i sømmene..

Personalejuridisk Årskursus 2024
Personalejuridisk Årskursus 2024

 • 28. november 2024 Hovedstaden
 • 29. november 2024 Vejle

Ny oplysningskrav om social ansvarlighed i ansættelsesforhold, mange nye oplysningskrav om personalepolitikker inden for "ESG", nyeste barselslovgivning, opfølgning på de nye krav om tidsregistrering, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens og øvrige aktuelle lovnyheder og lovgivning på vej.

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.