Feriereglerne A-Z
Feriereglerne A-Z
Feriereglerne A-Z
Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af ferielovens regler. Og i sammenhæng hermed en ajourføring med seneste praksis og spørgsmål, som de nye ferieregler har givet anledning til. Der vil endvidere blive sat fokus på problemstillinger i forbindelse med årskiftet, herunder opgørelse af feriepengeforpligtelser, overførsel af ferie, ikke afholdt ferie mv. Endelig indføres to bagateludbetalingsregler for udbetaling af optjente uhævede feriepenge.
 
Indhold:
Årskiftet: særlige problemstillinger
 • Overførsel af ferie
 • Ikke afholdt ferie
 • Uhævede feriepenge
 • Feriepengeforpligtelse ved årsskiftet
Ajourføring af seneste praksis i sammenhæng med en "A-Z" gennemgang:
 • Ferielovens hovedregler og principper
 • Optjening af ret til betalt ferie
 • Ferielovens fravigelsesmuligheder
 • Forholdet til ferieaftaler og overenskomster
 • Ferieafholdelse og ferieafholdelsesperioden
 • Rammerne for feriens placering
 • Varsling af ferie
 • Ret til ferie uden betaling fra arbejdsgiveren
 • Løn under ferie
 • Feriegodtgørelse
 • Ferietillæg
 • Aftale om afholdelse af betalt ferie på forskud
 • Sygeferiegodtgørelse
 • Aftale om overførsel af ferie ud over 4 uger
 • Overførsel af ferie op til 4 uger ved feriehindringer
 • Udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Udbetaling af ferie ved fratræden
 • Indberetning og indbetaling til FerieKonto
 • Feriebetaling modtaget med urette
 • Uhævet feriebetaling
 
Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.4.500,00 + moms
Fra 3.500 kr. via rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktør:

 • Voldgiftsdommer Rami C. Sørensen

Fantastisk kursus og god formidling som altid. Rigtig fint med lidt opgaver på dagen, det fungerede godt. Det er hverken første eller sidste gang, at jeg deltager i et af jeres kurser.

Darlene Høyer, Metal

Feriereglerne A-Z

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.