Inddrivelse af tilgodehavender
Inddrivelse af tilgodehavender
Inddrivelse af tilgodehavender
Kurset giver indblik i opgaverne ved inddrivelse af tilgodehavender, uanset om der er tale om indenlandske eller udenlandske fordringer. Eller om der er tale om fordringer rettet mod et konkursbo, et selskab under rekonstruktion eller blot en "dårlig" betaler. Du får kendskab til rykkerprocedurer, kredittidsregler, gebyrmuligheder, rentetillæg, forældelse, vigtige moms- og skattemæssige forhold, kreditpolitik og debitorstrategi etc.  Kurset er relevant uanset erfaringsniveau. Vi fortæller også om nye og rente- og gebyrreglerne i de tilfælde at der er tale om gælde til en offentlig myndighed (f.eks. skat, moms eller afgiftskrav).
 
Kurset er rettet mod alle, der har ansvar for at inddrive forfaldne betalinger, herunder regnskabschefer, økonomichefer, kreditchef, inkassomedarbejdere og advokater.

KURSUSINDHOLD:
 
Grundlæggende principper for inddrivelse af fordringer:
 
 • Gennemgang af lovgivning og regler for inddrivelse af fordringer
 • Identifikation af forskellige typer af skyldnere og hvordan man håndterer dem
 • Udarbejdelse af en effektiv strategi for inddrivelse af fordringer

 
Rykkerprocedurer:
 

 • Trin-for-trin gennemgang af rykkerprocedurerne og hvordan man implementerer dem:
 • Udarbejdelse af effektive rykkerskrivelser og håndtering af eventuelle indsigelser

 
Inkasso:
 

 • Identifikation af hvornår og hvordan man overdrager sagen til et inkassobureau eller advokat
 • Gennemgang af forskellige inkassoprocesser og omkostninger forbundet med dem
 • Håndtering af forholdet til skyldneren og bevarelsen af gode kunderelationer

 
Retssager:
 

 • Gennemgang af processen for at føre retssag i inddrivelse af fordringer
 • Identifikation af de juridiske dokumenter, der er nødvendige for at føre en retssag
 • Håndtering af omkostningerne forbundet med en retssag og vurdering af om det er en hensigtsmæssig løsning.

 
Alternative løsninger:
 

 • Gennemgang af alternative løsninger til inddrivelse af fordringer, herunder gældssanering, afdragsordninger og forligsforhandlinger
 • Identifikation af de fordele og ulemper ved alternative løsninger og hvordan man vælger den bedste løsning.

 
Debitorstyring i relation til personoplysninger og datasikkerhed
 

 • EU's Persondataforordning stiller meget skrappe krav til behandling af persondata!
 • Hvornår må man sende rykkere pr. e-mail til en kunde?
 • Hvornår skal man sende e-mails sikkert/krypteret?
 • I hvilket omfang må man bruge skyldnernes CPR-nummer?
 • Krav om databehandleraftaler ?
 
Inddrivelse i fordringer i selskab under rekonstruktion:
 
 • Hvilke muligheder har kreditor for at indgive krav overfor selskabet under rekonstruktion
 • De tidsmæssige rammer for indgivelse af krav
 • Beskyttelse af aktiver i selskabet under rekonstruktion - betydningen heraf for kreditor
 • Om samarbejde mellem kreditor og rekonstruktør/rekonstruktionsselskabet
 • Kreditors rettigheder over for en skyldner under rekonstruktion
 • Kreditgivning til en skyldner under rekonstruktion
 
Når Inddrivelse af tilgodehavende kommer fra Offentlig myndighed - f.eks. SKAT
 • Nye rente og gebyrregler ved korrektion af skat, moms og afgifter
 • En "rentebombe" under virksomheder
 
Kursusform:
 
Kurset indeholder både teoretisk undervisning og praktiske øvelser og case-studier.
 
Kursusmateriale:
 
Deltagerne vil modtage kursusmaterialet på via mail 3 – 4 dage inden kursets afholdelse med detaljeret information om kursusindholdet, praktiske eksempler og øvelser, samt relevante lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige oplysninger.
Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 12.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.3.000,00 + moms
Deltag med 2 for 1 klip på rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktør:

Advokat Christian Aispur, Advokatfirmaet Hald

Super godt kursus og Christian var en super god foredragsholder. Vi fik rigtig meget med hjem vi kan bruge til noget. Vil helt sikkert anbefale hans kursus til andre.

Tina Møllgaard, DLA PIPER.

Inddrivelse af tilgodehavender

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.