Opsigelse af medarbejdere
Opsigelse af medarbejdere
Opsigelse af medarbejdere

Kurset behandler de juridiske aspekter omkring opsigelse, men også gode råd og vejledning, som forudsætning for en korrekt håndtering af opsigelsesprocessen. Du lærer om arbejdsgivers og den ansattes rettigheder og pligter, formkrav til opsigelse, opsigelse i forbindelse med ferie, sygefravær mv. Social ansvarlighed og opsigelse gennemgås i sammenhæng med kommende krav til bla. ESG - rapportering mv. De særlige regler for stat, region eller kommunale arbejdsgivere gennemgås sammen med de "almindelige" opsigelsesregler.

 

KURSETS INDHOLD:

Forberedelse af opsigelsesprocessen

 
 • Råd og vejledning som skal sikre en korrekt proces
 • Overenskomster, kontrakter mv. – opmærksomheder
 • Hensyn til særlige ansættelsesforhold
 


Opsigelse – formkrav mv.

 
 • Tidspunkt for opsigelse, formkrav og indhold   
 • Suspension, fritstilling, bortvisning mv.
 • Faktorer som har betydning for om en opsigelse er lovlig/sagligt begrundet              
 • Løn i opsigelsesperioden/om modregningsadgang
 • Modregning i sygedagpenge ved fritstilling
 • Begrundelse for opsigelsen     
 • Betydning for konkurrence og kundeklausuler når medarbejderen bliver opsagt 
 • Eventuel fratrædelsesgodtgørelse eller anden godtgørelse
 • Om medarbejderbeskyttelse/særlige beskyttelsesregler - herunder høringspligt for off. ansatte
 • Om usaglige eller mangelfulde opsigelser
 • 120 - dages reglen, herunder betingelser for dens anvendelse
 

 
Større opsigelsesrunder

 
 • Større afskedigelsesrunder – formkrav og frister
 • Krav til høring af medarbejderrepræsentanter
 • Informationskrav til arbejdsmarkedsråd
 


Opsigelsesrestriktioner

 
 • Afskedigelse af fleksjobbere 
 • Afskedigelse af vikaransatte
 • Afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven (alder, handicap mv.)
 • Opsigelse af ”ældre” medarbejdere - opsigelse af medarbejdere med lang anciennitet (25 års reglen)
 • Opsigelse begrundet i sygefravær
 • Opsigelse af medarbejdere, der er gravide eller på orlov - hvad skal der til?
 • Er medarbejderen berettiget til bonus, tantieme mv.
 • Genansættelse af afskediget medarbejder
 • Gensidige fratrædelsesaftaler
 • Opsigelse af TR og arbejdsmiljørepræsentanter og andre særligt beskyttede grupper - ny lovgivning
 


Opsigelse - særlig om ferieafvikling

 
 • Ferieafvikling/varsling af ferie, herunder feriefridage
 • Afspadsering af eventuelt overarbejde  
 • Opsigelse og den nye ferielov
              
 

Social ansvarlighed og opsigelse

 • Retfærdighed og ligebehandling
 • Forberedelse og kommunikation
 • Sociale konsekvenser
 • Virksomhedens omdømme
 • Rapportering og gennemsigtighed (ESG - krav)
 
Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.
 
Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.5.500,00 + moms
Fra 2.700 kr. via rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Relevant og aktuelt indhold, med en fagligt kompetent og dygtig underviser.

Nicklas L. Frederiksen, Zealand Business College.

Opsigelse af medarbejdere

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.