Den ny ferielov og barselsreformen - en ajourføring - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:den_ny_ferielov_barsels_og_orlovsreformen_en_ajourfoering
ConferenceId:6375310---OPERSONAL
Event:hovedstaden_2023_09_06
EventId:6468420---OPERSONAL

Den ny ferielov og barselsreformen - en ajourføring

KORT OM KURSET:
På kurset samles op på en række forhold og praktiske problemstillinger, som den ny ferielov, barsels- og orlovsreformen, har givet anledning til. Nye barselsrettigheder for surrogatforældre er på vej, samt en større ændring af barselsreformen. Kurset forudsætter kendskab til reglerne svarende til deltagelse på kurset ”den ny ferielov” eller ”barselsreformen”.
 

Den ny ferielov – ajourføring inden for følgende områder:
 • Feriepligt
 • Feriehindringer
 • Optjening og afholdelse af ferie i opsigelsesperioden
 • Betydningen af feriepligt ved arbejdsgiverskifte
 • Hvad må en ny arbejdsgiver spørge en nyansat medarbejder om vedrørende ferie optjent hos en tidligere arbejdsgiver
 • Ferieafholdelse ved turnus
 • Hvilke konkrete aftaler kan man indgå på ferierettens område på den enkelte arbejdsplads
 • Udbetaling af overført ferie, der ikke er afholdt inden fratræden
 • Indbetaling af ikke afholdt ferie til arbejdsmarkedets feriefond – hvem har ansvaret
 • Overførsel af ferie - dokumentationskrav
 • Udbetaling af ferie udover 4 uger – dokumentationskrav
 • Hvordan tilrettelægges ferie i forhold til de nye barselsregler 
 • Konkrete eksempler og afklaring af fortolkningsspørgsmål ved tilrettelæggelse af ferie i en opsigelsesperiode
 • Ændring af allerede fastlagt ferie
 
 
Barsels- og orlovsreformen – ajourføring inden for bl.a. følgende områder:
 • Retten til orlov og barselsdagpenge i tilfælde af surrogataftaler (medmødre/-fædre)  - ny lovgivning på vej
 • Udskydelse af orlov - hvad sker der til?
 • Beskæftigelseskravet for lønmodtagere og selvstændige
 • Beskæftigelseskravet i forbindelse med udskydelse og afholdelse orlov
 • Ny varslingsfrist for retsbaseret udskydelse af orlov
 • Selvstændige/Lønmodtagere ansat i egen virksomhed
 • Forældres mulighed for at overdrage orlov til hinanden før/efter barnet er fyldt et år
 • Forældrenes fordeling af orlov indenfor barnets første år
 • Drypvis orlov efter aftale med arbejdsgiveren 
 • Varslingsregler
 
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Barselsreglerne A-Z

Ny barselsaftale er indgået mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Der er tale om implementering af EU direktiv. Kurset ser på konsekvenserne heraf - Kurset giver endvidere samlet gennemgang af ligebehandlingsområdet. Fokus vil særlig være på de områder som erfaringsmæssigt giver anledning til flest tvivlsspørgsmål og praktiske problemstillinger. Der er det seneste år afsagt en del vigtige domme som ændrer på retspraksis.Kurset retter sig både mod offentlige- og private arbejdsgivere.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Tid & Sted

06. september
Hovedstaden
Fra 09:00 til 16:00
 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Tilmeld

Sted: Hovedstaden

Andre datoer

Vælg en anden dato herunder

14. juni
Aalborg
07. september
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

Har du spørgsmål eller brug for hjælp: