Energiafgifter & Moms og fast ejendom - Tilmeld dig 1-dagskursus her
EventDetailsDEV
Conference:energiafgifter_moms_og_fast_ejendom
ConferenceId:6441294---OPERSONAL
Event:

Energiafgifter & Moms og fast ejendom

På dette kursus gennemgås reglerne for energiafgifter så du får et klart overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi- og miljøafgifter.

Kurset giver desuden en fyldestgørende gennemgang af momsreglerne ved salg og udlejning af fast ejendom, herunder nyheder inden for området.

Der er mulighed for at tilmelde sig hele kursusdagen eller blot deltage på emner omkring energiafgifter eller moms på fast ejendom.

Den samlede kursusdag tæller 7 timer i den obligatoriske efteruddannelse for advokater og revisorer.

ENERGIAFGIFTER – FRADRAG OG GODTGØRELSER (KL. 9-12)
Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgår betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.
        
INDHOLD:

Nye regler for afgift på overskudsvarme fra 2022.
Ny Grøn Skattereform aftalt - betydning for virksomheders energiafgifter.

Energiafgifter 
 • Gennemgang af afgift på elektricitet og brændsler – væsentlige ændringer!
 • Skærpede krav til dokumentation for godtgørelse af elafgift  
 • Regler for opladning af el-biler
 • Godtgørelse af energiafgifter
 • Nye regler medfører radikale ændringer for afgift på overskudsvarme fra 1. januar 2022
 • Ny certificeringsordning mulliggør fritagelse for afgift 
 • Afgift på varmepumper, elbiler, solceller m.v.
 • Betydning af VE-energi
 
Grøn skattereform - aftale om kommende energibeskatning på plads 
 • Betydningen for virksomhedernes energibelastning
 
Fradrag for vandafgift
 • Afgift og godtgørelse af ledningsført vand (vandafgift)
 • Momsfrit og momspligtigt salg 
   
Hvad kan du opnå godtgørelse for? 
 • Motorbrændstof – hvornår gives der godtgørelse
 • Procesenergi - let proces/tung proces – forskelle
 • Rumvarme og komfortkøling
 • Udnyttelse af overskudsvarme
Hvordan beregnes godtgørelsen? -  Beregning af godtgørelser – metoder, med og uden egne målere
-   Faldgruber og risikoområder 
 
NOx-afgift
 • Generelle regler for kvælstofoxider i forbindelse med forbrænding
 • Afgiftspligtigt område
 • Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
Cases og praktiske opgaver
Gennemgangen af de mange emner afrundes af cases samt et par praktiske opgaver, der skal løses undervejs. 

En væsentlig del af danske virksomheder har ikke tilstrækkeligt fokus på de afgiftsretlige regler. Dette kan både betyde, at virksomhederne snyder sig selv for godtgørelse af energiafgifter eller at virksomheden overser væsentlige risici, som kan medføre bødesanktion ved Skattestyrelsens kontrolbesøg.

”Skattestyrelsens vurdering af ansvaret indenfor godtgørelse af energi- og miljøafgifter nærmere sig det objektive ansvar”.

Skattestyrelsen har generelt skærpet fokus på afgiftsreglerne og særligt på korrekt opdeling af energiforbrug mellem rumvarme- og procesforbrug. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på denne sondring.
 
MOMS OG FAST EJENDOM (KL. 13-16)
Kurset giver en samlet gennemgang af momsreglerne ved salg og udlejning af fast ejendom, herunder nyheder inden for området. Der er de seneste år truffet afgørelser som radikalt har ændret på den momsmæssige behandling af fast ejendom. Kurset ser i denne sammenhæng også på optimeringsmuligheder inden for området.
 • Generelt, definitioner og afgrænsninger og betydning heraf for momspligten
 • Køb og salg af ejendomme
  • Salg af nye bygninger
  • Salg af væsentligt istandsatte bygninger
  • Salg af bebyggede ejendomme - KPC-dommen
  • Salg af byggegrunde
  • Overdragelse af virksomhed
   • Igangværende byggeprojekter/udlejningsejendomme
  • Udtagningsmoms
  • Reguleringsregler
  • Fradrag - omkostninger knyttet til køb og salg
 • Udlejning af fast ejendom
  • Boligudlejning
  • Udlejning af p-plads og øvrige momspligtige indtægter
  • Erhvervsudlejning - frivillig momsregistrering
  • Opkrævning af leje, nøglepenge mv.
 • Fradragsret for moms
  • Kvadratmeterfordeling
  • Omsætningsfordeling
  • Sektorisk opdeling
  • Opgørelse af reguleringsforpligtelse
 • Særlige forhold
 • Dokumentation, håndtering af udenlandske fakturaer mv.
 
Instruktør:
Momsdirektør Søren Engers, Baker Tilly

Energiafgifter - fradrag og godtgørelse

Fra 2022 ændres reglerne for afgift på overskudsvarme radikalt. Regelændringerne skal være med til at sænke C02-udledlingen og forbruget af fossile brændsel og fremme grøn energi. Kurset ”Energiafgifter - fradrag og godtgørelse” giver et overblik over hvad, hvornår og hvor meget din virksomhed kan få godtgjort af vand-, energi-, og miljøafgifter. Kurset sætter fokus på nyeste lovregler og afgørelser, styresignaler fra SKAT, og bindende svar inden for energiafgiftsområdet. Ny grøn skattereform aftalt. På kurset gennemgår betydning for virksomhedens energiafgifter. Herudover ser vi også på det større perspektiv frem mod 2030 med udgangspunkt i Klimarådets 2020-rapport.

Moms og fast ejendom

Kurset giver en samlet gennemgang af momsreglerne ved salg og udlejning af fast ejendom, herunder nyheder inden for området. Der er de seneste år truffet afgørelser som radikalt har ændret på den momsmæssige behandling af fast ejendom. Kurset ser i denne sammenhæng også på optimeringsmuligheder inden for området.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

02. oktober
Hovedstaden
03. oktober
Vejle

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: