Ny Vejledning om hjemmearbejdspladser

Vejledningen om hjemmearbejde indeholder en række vigtige aspekter og retningslinjer, der skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for ansatte, der arbejder hjemmefra. Her er en oversigt over de væsentligste punkter, som vejledningen dækker:

 1. Definition af hjemmearbejde: Vejledningen definerer, hvad der forstås ved hjemmearbejde, herunder skærmarbejde, og hvilke former for arbejde der er omfattet.

 2. Arbejdsmiljøregler ved hjemmearbejde: Det præciseres, at arbejdsmiljølovgivningen også gælder for hjemmearbejde, og at arbejdsgiveren har ansvaret for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, selv når arbejdet udføres hjemmefra.

 3. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet: Vejledningen understreger vigtigheden af, at hjemmearbejde planlægges og tilrettelægges forsvarligt, herunder at der er klare rammer og forventninger til arbejdet.

 4. Oplæring og instruktion: Der skal gives tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre hjemmearbejdet sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 5. Arbejdsudstyr og inventar: Arbejdsgiveren skal sørge for, at den ansatte har det nødvendige arbejdsudstyr og inventar til rådighed for at kunne udføre hjemmearbejdet forsvarligt.

 6. Særlige regler i skærmbekendtgørelsen: Hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen, gælder der særlige krav til skærmarbejdspladsen.

 7. Krav til procesudsugning: Hvis hjemmearbejdet indebærer arbejdsprocesser, der kan udvikle sundhedsskadelige stoffer, skal der være adgang til procesudsugning.

 8. Hvileperiode og fridøgn: De almindelige regler om hvileperiode og fridøgn gælder også for hjemmearbejde, med visse undtagelser for specifikke arbejdsformer som fx familiepleje.

 9. Arbejdsgivers tilsyn med arbejdet: Arbejdsgiveren skal føre effektivt tilsyn med, at hjemmearbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt.

 10. Relaterede bekendtgørelser og vejledninger: Vejledningen henviser til yderligere relevante bekendtgørelser og vejledninger, der kan være relevante i forbindelse med hjemmearbejde.

Vejledningen er udarbejdet af Arbejdstilsynet og henvender sig til arbejdsgivere, arbejdsledere, ansatte og andre relevante parter, der beskæftiger sig med hjemmearbejde. Formålet er at sikre, at hjemmearbejde udføres under forsvarlige arbejdsmiljømæssige forhold.

Personalejuridisk forårskursus

 • 7. marts Hvidovre
 • 14. marts Aarhus

Ny barselslovgivning, ferieregler oplysningskrav i ansættelsesforhold (ESG), nye krav om tidsregistrering i ansættelsesforhold, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens. Datatilsynet har fokus på AI og GDPR. 
 

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.