HR - jura
Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

 • 12. sept. i Hvidovre

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej..

 

Ansættelsesaftaler
Ansættelsesaftaler "A - Z"


 • 4. marts 2025 i Hovedstaden
 • 5. marts 2025 i Vejle

Indhold: Funktionæraftalen inkl. personalehåndbog og særlige ansættelsesforhold afhængig af jobsituationen (deltid, tidsbegrænset, eleverforhold, fleksjob, sæsonarbejde etc.) gennemgås. En række lovnyheder kræver tilpasning af såvel ansættelsaftalen og personalehåndbogen som integreret del af kontrakten.

Barselsreglerne - jura og dagpenge
Barselsreglerne - jura og dagpenge

 • 8. oktober i Vejle
 • 12. november i Hovedstaden

Nye barselsrettigheder, nye orlovsregler og generel ajourføring. Senest er der indgået aftale om nye barselsregler for surogatforældre.

Feriereglerne A-Z
Feriereglerne A-Z

 • 18. november i Hovedstaden
 • 19. november i Vejle

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af ferielovens regler. Og i sammenhæng hermed en ajourføring med seneste praksis og spørgsmål, som de nye ferieregler har givet anledning til..

(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold
(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold

 • 18. sept. i Hvidovre
 • 19. sept. i Vejle

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 - 12.00.

Grundlæggende ansættelsesret
Grundlæggende ansættelsesret

 • 4. nov. i Hovedstaden
 • 5. nov. i Vejle

Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige regler, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, regler om ligebehandling, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv... 

Internationale ansættelser 2024
Internationale ansættelser 2024

 • 17. september i Vejle

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold..   

Opsigelse af medarbejdere
Opsigelse af medarbejdere

 • 4. februar 2025 Hovedstaden
 • 5. februar 2025 Vejle

Kend reglerne, opsigelsesprocessen, ferie og opsigelse, sygefravær og opsigelse etc. Kurset er relevant for offentlige- og private arbejdsgivere


Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring
Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring

 • 4. september Hovedstaden
 • 5. september Vejle

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Meget ny lovgivning er kommet til og gældende lovgivning er ændret. Dette har medført at håndbogen bør ses efter i sømmene..

Sygefravær - Jura og dagpenge
Sygefravær - Jura og dagpenge

 • ​9. deceember i Vejle

Rettigheder og pligter, ansættelsesretlige regler, dagpengeretten ved sygdom. Hør om indholdet af ny politisk aftale om revision af de nuværende sygedagpengesystem.

Kunstig intelligens (AI) i HR administrationen
Kunstig intelligens (AI) i HR administrationen

 • 11. november Hovedstaden 
 • 18. november Vejle

Værktøjer til løsning af administrative opgaver inden for HR. På kurset præsenteres du for en række anvendelsesmuligheder, herunder brug af chatbotten som "co-pilot"/assistent når du skal vise præsentationer, foretage informationssøgning i relevante databaser etc.  

- max. 15 pladser pr. kursusdag

Kunstig Intelligens (AI): Grundkursus
Kunstig Intelligens (AI): Grundkursus

 • 1. oktober Hovedstaden
 • 3. oktober Aarhus

På dette "grundkursus" får du et overblik over Chatbot værktøjer og deres mange anvendelsesmuligheder. Kurset er meget praktisk orienteret og du kan med fordel tage din pc´er med når du skal lære at promte, bruge GPT-builderen eller afprøve CO-pilotten.

Udbydes også som lukket firmakursus.

Personalejuridisk Årskursus 2024
Personalejuridisk Årskursus 2024

 • 6. november 2024 Hovedstaden
 • 11. november 2024 Vejle

Nyt sygedagpengesystem er aftalt og på vej. Ny oplysningskrav om social ansvarlighed i ansættelsesforhold, mange nye oplysningskrav om personalepolitikker inden for "ESG", nyeste barselslovgivning, opfølgning på de nye krav om tidsregistrering, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens og øvrige aktuelle lovnyheder og lovgivning på vej. 

HR jura - 2024
HR jura - 2024

 • 18. september i Hvidovre
 • 19. september i Vejle

Der er vedtaget meget ny lovgivning - dansk og EU lovgivning - som berører ansættelsesforhold i virksomheden. Kurset har følgende fokusområder: Sociale oplysningskrav i personaleforhold (den ny ESG lovgivning), ny stor politisk aftaler om surrogatforældre og politisk aftale om nyt sygedagpengesystem, flere nye barselsregler fra 2024, ny ferielovgivning fra 2024, lovkrav om løngennemsigtighed i ansættelsesforhold vedtaget, tidsregistrering – herunder konsekvenser i forhold til persondata og kunstig intelligens (AI) i ansættelsesforhold.

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.