HR - jura
Personalejuridisk forårskursus
Personalejuridisk forårskursus

 • 7. marts Hvidovre
 • 14. marts Aarhus

Ny barselslovgivning, ferieregler oplysningskrav i ansættelsesforhold (ESG), nye krav om tidsregistrering i ansættelsesforhold, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens. Datatilsynet har fokus på AI og GDPR. 
 

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

 • 10. sept. Aarhus
 • 12. sept. Hvidovre

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej..

 

Ansættelseskontrakter
Ansættelseskontrakter

 • 16. maj i Hovedstaden
 • 15. maj i Vejle

Nye regler fra 1. juli 2023, inkl. personalehåndbog, ændring af gl. kontrakter mv. inkl. eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder lovens krav..

Barselsreglerne - jura og dagpenge
Barselsreglerne - jura og dagpenge

 • 11. april Hvidovre
 • 17. april Vejle

Nye barselsrettigheder, nye orlovsregler og generel ajourføring..

Feriereglerne A-Z
Feriereglerne A-Z

 • 18. november i Hovedstaden
 • 19. november i Vejle

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af ferielovens regler. Og i sammenhæng hermed en ajourføring med seneste praksis og spørgsmål, som de nye ferieregler har givet anledning til..

(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold
(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold

 • 18. sept. i Hvidovre
 • 19. sept. i Aarhus

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus..

Grundlæggende ansættelsesret
Grundlæggende ansættelsesret

 • 4. nov. i Hovedstaden
 • 5. nov. i Vejle

Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige regler, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, regler om ligebehandling, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv... 

Internationale ansættelser 2024
Internationale ansættelser 2024

 • 10. september i Hovedstaden

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold..   

Opsigelse af medarbejdere
Opsigelse af medarbejdere

 • 24. juni Hovedstaden
 • 25. juni Aarhus

Kend reglerne, opsigelsesprocessen, ferie og opsigelse, sygefravær og opsigelse etc. Kurset er relevant for offentlige- og private arbejdsgivere


Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring
Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring

 • 4. september Hovedstaden
 • 5. september Vejle

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Meget ny lovgivning er kommet til og gældende lovgivning er ændret. Dette har medført at håndbogen bør ses efter i sømmene..

Sygefravær - Jura og dagpenge
Sygefravær - Jura og dagpenge

 • 11. juni i Hvidovre
 • 13. juni i Aarhus

Rettigheder og pligter, ansættelsesretlige regler, dagpengeretten ved sygdom..

Kunstig intelligens (AI) i HR administrationen
Kunstig intelligens (AI) i HR administrationen

 • 20. marts Hovedstaden 
 • 21. marts Vejle

Værktøjer til løsning af administrative opgaver inden for HR. På kurset præsenteres du for en række anvendelsesmuligheder, herunder brug af chatbotten som "co-pilot"/assistent når du skal vise præsentationer, foretage informationssøgning i relevante databaser etc.  

- max. 15 pladser pr. kursusdag

Kunstig Intelligens (AI): Grundkursus
Kunstig Intelligens (AI): Grundkursus

 • 8. oktober Hovedstaden
 • 10. oktober Aarhus

På dette "grundkursus" får du et overblik over Chatbot værktøjer og deres mange anvendelsesmuligheder. Kurset er meget praktisk orienteret og du kan med fordel tage din pc´er med når du skal lære at promte, bruge GPT-builderen eller afprøve CO-pilotten.

Udbydes også som lukket firmakursus.

Kunstig intelligens (AI): Regler og ansvarlig anvendelse
Kunstig intelligens (AI): Regler og ansvarlig anvendelse

 • 7. maj Vejle
 • 21. maj Hovedstaden

Ny AI - forordningen er aftalt på plads i EU. Denne "grundlov" handler bla. om reglerne for udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. På kurset får du en samlet gennemgang af regler og retningslinjer for den ansvarlige anvendelse af AI, herunder AI forordningen, samspil med persondatalovgivning, immaterielrettigheder mv. 

Afholdes også som lukket firmakursus.  

IT for dummies
IT for dummies

 • 8. april i Hovedstaden
 • 9. april i Vejle

IT for "Dummies" er en introduktion til grundlæggende IT-koncepter, med særligt fokus på nutidige og relevante emner som NIS-direktivet, AI-forordningen, API'er, samt vigtigheden af IT-sikkerhed. Kursets titel skal blot signalere at vi forsøger at holde gennemgangen på et ikke IT-nørdet niveau – så alle kan være med​ :)

Personalejuridisk Årskursus 2024
Personalejuridisk Årskursus 2024

 • 28. november 2024 Hovedstaden
 • 29. november 2024 Vejle

Ny oplysningskrav om social ansvarlighed i ansættelsesforhold, mange nye oplysningskrav om personalepolitikker inden for "ESG", nyeste barselslovgivning, opfølgning på de nye krav om tidsregistrering, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens og øvrige aktuelle lovnyheder og lovgivning på vej.

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.