AI - Regler og ansvarlig anvendelse: 3 timer
AI - Regler og ansvarlig anvendelse: 3 timer
AI - Regler og ansvarlig anvendelse: 3 timer
Kunstig intelligens (AI) er en teknologi, der kan revolutionere måden, vi arbejder og lever på. Med denne magt følger også et ansvar. På dette kursus bliver du grundigt sat ind i kommende EU lovgivning - AI forordningen - som er den "grundlov", der regulerer udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Vi vil diskutere de etiske overvejelser, der er involveret i at bruge AI, og hvordan man kan sikre, at teknologien bruges på en måde, der er i overensstemmelse med lovgivningen. Vi vil også se på eksempler på AI-løsninger, der allerede er blevet implementeret i forskellige brancher, og diskutere de udfordringer, der er forbundet med at implementere AI i praksis. På kurset giver vi eksempel på en AI - drevne databaser med og uden brug af chatbots.
 
 
Introduktion til kunstig intelligens:
 
 • En generel indføring i begrebet kunstig intelligens      
 • AI - produkttyper, herunder generativ AI
 • AI - værktøjer, deres anvendelse og potentiale 
 • Anvendelse af AI i forskellige brancher og forretningsområder 
                            
Anvendelsesmuligheder, herunder:
 
 • Generativ AI - hvad er det og hvad kan det bruges til?
 • Analyseopgaver, screening af data, fejlfinding, typebestemmelse, strukturering, datamining etc
 • Automatisering af administrative opgaver
 • Anvendelse af chatbots                                                                 
 • Branchespecifikke anvendelsesmuligheder
 • Lær at opbygge ChatGPT til eget formål ved hjælp af GPT builderen

EU's regulering af kunstig intelligens (AI)
 
AI forordningen er den hovedlov, som regulerer "salg, markedsføring og brug af AI". EU parlamentet indgik aftale den 9. december 2023. Herefter mangler den formelle godkendelse blandt EU landende. 
 
 • AI forordningen - et overblik
 • Risikobaseret tilgang til AI systemer
 • Gennemsigtighed i anvendelsen af AI
 • Overholdelse af regler om databeskyttelse
 • Sanktionsbestemmelser og bøder
 
Anden lovgivning i forhold til brug og egenudviklede AI produkter
 
 • IP rettigheder
 • Databeskyttelseslovgivningen
 • Markedsføringsloven
 • Ligebehandlingsloven
 • Regler om produktansvar
 • Offentlige myndigheders brug af AI 

Retningslinjer for anskaffelse og brug af AI værktøjer  
 
Retningslinjer for anskaffelse og brug af AI skal sikre at love og regler overholdes, at AI anvendes etisk forsvarligt og i overenstemmelse med virksomhedens mål og strategier. Retningslinjerne bør særlig tage stilling til anskaffelse og brug af generativ AI:      
 
 • Etiske og juridiske overvejelser             
 • Strategiske overvejelser 
 • Ansvar og ansvarsfordeling
 • Sikkerhed og beskyttelse af data 
 • Overvågning af AI løsningen
 • Generative AI løsninger
 • IP rettigheder - krænkelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhedspris: kr.15.000,00 + moms
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

AI - Regler og ansvarlig anvendelse: 3 timer

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.