Ændringer af arbejdsmiljølovgivning og arbejdsskadesikring

Lovstatus og ikrafttræden

Lovforslag fremsat: 3. november 2023

Lovforslag vedtaget den 7. december 2023

ikrafttræden: 1. februar 2024

Med henblik på at styrke arbejdsmiljøindsatsen foreslås det, at der gennemføres følgende ændringer af arbejdsmiljøloven:

 • Indførelse af én entydig reaktion ved overtrædelser, hvor virksomheder skal handle straks
 • Afskaffelse af kompetencepåbud
 • Ændring af autorisationsordningen for arbejdsmiljørådgivere
 • Afskaffelse af gebyrbelagt skærpet tilsyn
 • Afskaffelse af ordningen med bindende forhåndsbesked
 • Indførelse af bemyndigelse til at fastsætte regler om oplysninger fra asbestprotokollen til de ansatte
 • Ændring af reglerne om organisering af arbejdsmiljøorganisation
 • Ændring af reglen om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse
 • Ændring af reglen om kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen
 • Justeringer i reglen om arbejdspladsvurdering (APV)
 • NFA's adgang til oplysninger i indkomstregistret efter arbejdsmiljøloven
 • Udelukkelse af virksomheder fra at kunne indgå nye aftaler om forbedring af arbejdsmiljøet
 • Tydeliggørelse af uddannelsessteders pligter og ansvar
 • Ændring af reglen om bisiddere for medlemmer af Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Modernisering af sprogbrugen i reglen om arbejdslederens pligter
 • Ophævelse af reguleringsbestemmelse vedrørende gebyrer til Arbejdstilsynet
 • Det foreslås samtidig, at der gennemføres følgende ændringer af arbejdsskadesikringsloven på følgende områder:
 • Arbejdstilsynets adgang til oplysninger i indkomstregistret efter arbejdsskadesikringsloven.

Relevant kursus: Personalejuridisk forårskursus

ttps://www.folketingstidende.dk/samling/20231/lovforslag/L67/20231_L67_som_fremsat.pdf

 
Personalejuridisk forårskursus

 • 7. marts Hvidovre
 • 14. marts Aarhus

Ny barselslovgivning, ferieregler oplysningskrav i ansættelsesforhold (ESG), nye krav om tidsregistrering i ansættelsesforhold, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens. Datatilsynet har fokus på AI og GDPR. 
 

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.