Lovguiden.dk giver adgang til:

  • Ny lovgivning i form af lovudkast, lovfremsættelser og vedtagne lov

  • Opslag i den danske lovsamling med henvisninger til forarbejder/ lovbemærkninger og domme (1)

  • Afgørelser fra domstole og myndigheder

  • AI Chat funktioner og avancerede søgefunktioner der gør det let at finde rundt i love og afgørelser

  • Informationsudtræk af lovgivning og afgørelser der skaber det bedste overblik

  • Løbende opdatering med ny lovgivning mv.

  • Som kunde i Økonomi & Personale er der gratis adgang til Lovguiden.dk (gældene fra køb i 2024)

  • Abonnement til alle produkter 9.999 kr. årligt

(1) Henvisninger til lovbemærkninger indsættes løbende ved hjælp af smart "udtrækningssystem".

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.