Arbejdsmiljø - Hjemmearbejdsplads - Skade ved omplacering i hjemmet

Landsrettens dom i sag om, hvorvidt et fald i hjemmet ved omplacering af hjemmearbejdsplads var en arbejdsulykke, stadfæstes

Resume: Sagen drejede sig om en person, der arbejdede hjemmefra fire ud af fem dage om ugen, og som på en fridag i oktober 2016 flyttede sit arbejdsbord fra stueetagen til 1. sal i sit hjem. Under flytningen mistede personen fodfæste og faldt ned ad trappen, hvilket resulterede i personskade. Ankestyrelsen afgjorde i marts 2021, at hændelsen ikke kunne betragtes som en arbejdsskade. Hovedargumenterne i sagen omhandlede, hvorvidt flytningen af arbejdsbordet havde en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet, og om arbejdsgiveren havde instrueret eller haft indflydelse på flytningen eller placeringen af bordet.

Domsafsigelse: Højesteret fastslog, at der ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at flytningen af arbejdsbordet havde en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet. Det blev påpeget, at arbejdsgiveren ikke havde instrueret personen om at flytte bordet, og at arbejdsgiveren heller ikke havde haft indflydelse på placeringen af bordet i hjemmet. Derudover var det ikke bevist, at flytningen var nødvendig af hensyn til arbejdsmiljøet. På denne baggrund var der ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse, og Landsrettens dom blev derfor stadfæstet af Højesteret. Sagen understreger vigtigheden af en klar forbindelse mellem arbejdsopgaver og eventuelle ulykker for at disse kan anerkendes som arbejdsskader.

Personalejuridisk forårskursus

  • 7. marts Hvidovre
  • 14. marts Aarhus

Ny barselslovgivning, ferieregler oplysningskrav i ansættelsesforhold (ESG), nye krav om tidsregistrering i ansættelsesforhold, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens. Datatilsynet har fokus på AI og GDPR. 
 

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.