Barselsloven - ny lovbekendtgørelse - konsolideret

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)


Beskæftigelsesministeriet

LBK nr 184 af 27/02/2024

2024-02-29

Lovtidende A


Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Opdateret version)

 • Formål og anvendelsesområde:
  • Sikrer forældre ret til fravær ved graviditet, fødsel, adoption, og sorgorlov.
  • Ret til barselsdagpenge for lønmodtagere og selvstændige, givet opfyldelse af beskæftigelseskrav.
 • Ophold og beskatning:
  • Krav om lovligt ophold eller overensstemmelse med EF-forordninger for ret til barselsdagpenge.
  • Mulighed for barselsdagpenge under udlandsophold under visse betingelser.
 • Ret til fravær:
  • Kvinder har ret til fravær 4 uger før forventet fødsel.
  • Forældre har ret til fravær i de første 10 uger efter fødslen, med mulighed for overdragelse af fraværsret.
  • Adoptanter har særlige rettigheder til fravær i forbindelse med adoption.
 • Forlængelse og genoptagelse af arbejde:
  • Mulighed for at forlænge fraværet fra 32 til 46 uger.
  • Ret til at genoptage arbejdet og udskyde fraværsretten under visse betingelser.
 • Særlige tilfælde:
  • Ret til fravær ved barnets død eller indlæggelse på sygehus.
  • Ekstra fravær for forældre til tre eller flere børn ved samme fødsel.
 • Underretning af arbejdsgiver:
  • Krav om underretning af arbejdsgiver om fraværsplaner og ændringer heri.

Sammenfatning:

Den opdaterede barselslov sikrer forældres ret til fravær og barselsdagpenge i forbindelse med graviditet, fødsel, og adoption. Loven omfatter alle forældre, både lønmodtagere og selvstændige, og stiller krav om beskæftigelse for at opnå ret til dagpenge. Der er mulighed for fravær under særlige omstændigheder som barnets død eller sygdom, og forældre kan under visse betingelser forlænge eller udskyde deres fravær. Loven kræver også, at forældre underretter deres arbejdsgiver om deres fraværsplaner. Lovændringerne inkluderer også bestemmelser om ret til dagpenge under covid-19 og introducerer øremærket orlov til forældre.

Barselsreglerne - jura og dagpenge

 • 12. november i Hovedstaden

Nye barselsrettigheder, nye orlovsregler og generel ajourføring..

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.