Beskatning af firmabil

Ligningsloven § 16 stk. 4:

Grundlæggende beregning:

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for privat brug af arbejdsgiveren, beregnes som 25% af bilens værdi op til 300.000 kr., og 20% af værdien over 300.000 kr.

Ændringer fra 1. juli 2021:

Fra denne dato justeres den årlige værdi gradvist over de følgende år. For eksempel, i 2021 er værdien 24,5% af bilens værdi op til 300.000 kr., og 20,5% af resten. I 2025 og fremover fastsættes den årlige værdi til 22,5% af bilens samlede værdi.

Minimumsværdi:

Uanset ovenstående beregninger, beregnes bilens skattepligtige værdi altid mindst af 160.000 kr.

Miljøtillæg:

Til den skattepligtige værdi tilføjes et miljøtillæg, som er baseret på bilens årlige afgift ifølge brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven, med et tillæg der gradvist stiger fra 50% i 2020 til 600% i 2025 og fremover.

Værdiansættelse af biler:

For biler anskaffet inden for 3 år efter første indregistrering, anvendes den oprindelige nyvognspris i op til 36 måneder, derefter 75% af nyvognsprisen. For ældre biler eller tidligere hyrevogne uden registreringsafgift, anvendes arbejdsgiverens købspris inklusive istandsættelsesudgifter.

Privat benyttelse:

Hvis en bil, der er stillet til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, benyttes privat, beskattes den private benyttelse efter de angivne regler, medmindre der er betalt dagsafgift for privat benyttelse.

Elbiler, pluginhybrid og Ladestandere mv.:

Der er særlige regler for eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, hvor den årlige skattepligtige værdi nedsættes med 40.000 kr. i perioden fra 1. april 2020 til 31. december 2020. Værdien af ladestander og installation ved den skattepligtiges bopæl beskattes ikke, medmindre den skattepligtige beskattes af fri elbil eller pluginhybridbil i mindre end 6 måneder, hvorefter markedsværdien af ladestander og installation medregnes ved periodens ophør, hvis installationen overgår til privat brug.

Moms A-Z 2024

  • 8. oktober Hovedstaden
  • 10. oktober Vejle

Kurset giver et grundigt kendskab til momssystem, reglerne som regulerer momsområdet, fradragsregler, salgsmoms, investeringsgoder, udtagningsmoms etc. 

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.