Ferieloven - ny lovbekendtgørelse - konsolideret

Bekendtgørelse af lov om ferie


Beskæftigelsesministeriet

LBK nr 152 af 20/02/2024

2024-02-21

Lovtidende A


Lov om ferie - En omfattende guide

 • Lov om ferie sikrer lønmodtagere ret til årlig betalt ferie.
 • Anvendelsesområdet dækker alle, der modtager løn for personligt arbejde i tjenesteforhold.
 • Lønmodtagere optjener ret til 5 ugers betalt ferie i ferieåret, med 2,08 dage for hver måneds ansættelse.
 • Der er særlige regler for optjening under sygdom og andre fraværsperioder.
 • Ferie skal afholdes inden for en bestemt periode, og arbejdsgiveren fastsætter feriens placering efter forhandling.
 • Der er mulighed for at afholde betalt ferie på forskud.
 • Ved sygdom før eller under ferien har lønmodtagere ret til erstatningsferie.
 • Opsagte medarbejdere har begrænsninger i forhold til ferieafholdelse.
 • Arbejdsgivere skal sikre, at lønmodtagere har optjent betalt ferie til lukkedage, ellers skal løn udbetales.
 • Der er regler for feriebetaling og feriegodtgørelse, herunder udbetaling efter ferieafholdelsesperioden.
 • Uhævet feriebetaling tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond, med visse undtagelser.
 • Bekendtgørelsen indeholder også regler for Arbejdsmarkedets Feriefond og behandling af personoplysninger.
 • Lovændringer træder i kraft den 31. december 2023, med virkning fra 1. september 2022 for ferie optjent fra denne dato.

Sammenfatning

Denne bekendtgørelse af lov om ferie sikrer lønmodtagere ret til årlig betalt ferie og dækker reglerne for optjening og afholdelse af ferie, herunder under særlige omstændigheder som sygdom og opsigelse. Loven fastsætter også regler for feriebetaling og feriegodtgørelse, samt håndtering af uhævet feriebetaling. Ændringer i loven, der træder i kraft den 31. december 2023, omfatter specifikke paragraffer og har til formål at opdatere og præcisere lovens anvendelse.

Feriereglerne A-Z

 • 18. november i Hovedstaden
 • 19. november i Vejle

Kurset har som formål, at give en samlet gennemgang af ferielovens regler. Og i sammenhæng hermed en ajourføring med seneste praksis og spørgsmål, som de nye ferieregler har givet anledning til..

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.