Ny lovgivning:

Denne portal dækker over Lovudkast (i høring), lovfremsættelser (folketinget) og vedtagne love. Med denne portal får du et anderledes brugervenligt overblik over alt ny dansk lovgivning, som du ikke kan finde andre steder. Alt ny lovgivning er præsenteret summarisk (i resumé) - også dette finder du ingen andre steder.

Dansk lovsamling: 

Denne portal omfatter gældende danske love. Med brug af avanceret søgefunktion er det muligt at finde den lovgivning der matcher et valgt emne. Ud for alle lovbestemmelser er der henvisning til forarbejder, bemærkninger og domme/afgørelser som understøtter lovens indhold. 

Domme og afgørelser: 

Under denne portal får du adgang til (foreløbig) mere end 35.000 domme og afgørelser. En avanceret søgefunktion gør det muligt at finde de domme eller afgørelser som matcher det emne der søges på. Alle domme mv. er understøttet af relevante bestemmelser, så du altid kan tjekke gyldigheden af svaret.

En tak:

Uden brug af API og AI ville det ikke være muligt for to ingeniører og ca. 1 års "24/7 arbejde" i samarbejde med en række fagfolk at skabe ovenstående tre portaler. Der sendes derfor en tak til udviklere af AI mv. samt de to ingeniører og de mange fagfolk som vi i hele processen har støttet os til.   

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.