Årsrapporten: Årskursus 2024
Årsrapporten: Årskursus 2024
Årsrapporten: Årskursus 2024
På kurset får du kendskab til reglerne for aflæggelse og indberetning af årsrapporten. Kurset tager udgangspunkt i årsrapport for regnskabsklasse B og gennemgår de øvrige regnskabsklasser herudfra.
 
På kurset gennemgås også de kommende og nye krav om "ikke finansiel rapportering" - de såkaldte ESG krav om bæredygtighedsrapportering. Virksomhederne skal her forholde sig til ca. 800 "datapunkter" om bæredygtighed.
 
Endvidere behandles konsekvens for årsregnskabet af den ny bogføringslov.
  
Hovedpunkter - overblik:
 • Overblik over kravene i årsregnskabsloven
 • Den ny bogføringslov - betydning for årsregnskabet mv.
 • Kendskab til alle elementer, som en årsrapport består af
 • Kendskab til opgørelsesmetoder og regnskabsklasser   
 • Kendskab til kravene for indberetning af årsrapporten
 • Eksempler på årsrapporter
 • ESG - nøgletal: lovmæssige krav til rapportering om ikke finansielle nøgletal   
 • CSRD - om rapporteringskrav og indberetning
 •  
Generelt:
 • Årsregnskabsloven - et overblik over formål, indhold og opbygning
 • Årsrapportens elementer – ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance, noter m.v.
 
Den finansielle rapportering:
 • Indregning af indtægter – hvornår indtægter kan indregnes i resultatopgørelsen
 • Anlægsaktiver
 • Leasing – operationel og finansiel leasing 
 • Aktivering af internt oparbejdede immaterielle aktiver - nye oplysningskrav (CSRD-direktivet)
 • Hensatte forpligtelser – indregning af omstruktureringshensættelser og tabsgivende kontrakter samt en række konkrete eksempler på andre hensatte forpligtelser
 • Finansielle instrumenter og valuta
Ikke finansielle rapporteringskrav:

 • Bæredygtighedsrapportering - nye lovkrav
 • 800 datapunkter som virksomheden skal forholde sig til
Den ny bogføringslov, årsrapportering og indberetning
 • Nye krav til årsafslutning
 • Nye indberetningskrav i tillæg til årsrapporten

 

 

 

 

 

 

Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.5.500,00 + moms
Fra 2.700 kr. via rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktør:

 • Director Tobias Oppermann, EY

Rigtig godt kursus med god og kompetent underviser.

Grethe Pedersen, Skatteinform.

Årsrapporten: Årskursus 2024

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.