Aktuel løn 2024
Aktuel løn 2024
Aktuel løn 2024

Kurset har fokus på nyeste lovgivning, herunder lovgivning på vej, som berører løn- og personaleadministrationen. Kurset afdækker nye barselsregler, nye ferieregler, nye krav om dokumentation af afløningsforhold mellem køn (ESG + Løngennemsigtighedsdirektivet), nye arbejdstidsregler og herunder konsekvenser for ansættelseskontrakter og politikker og andre nyheder som har indvirkning på løn- og personaleadministrationen. Nye reform af personskatten træder ikraft fra 1. juni 2024.

Nye arbejdstidsregler - fra 2024
 • Nye krav til tidsregistrering
 • Undtagelser fra krav om tidsregistrering
 • Opt - out, hvad betyder det?
 • Ændringer af kontrakter og politikker
 • Arbejdsgiveransvar at arbejdstidsreglerne overholdes 

Nye krav om oplysning og dokumentation i aflønningsforhold

 • Dokumentationskrav om aflønning i ansættelsesforhold (ESRS - regler)
 • Løngennemsigtighed i ansættelsesforhold (løngennemsigtighedsdirektivet)

Ny barselslovgivning fra 2024
 • Nye regler for tvillingeforældre
 • Nye regler for soloforældre
 • Nye regler for sociale forældre (inkl. LGTB+ forældre)
 • Opfølgning på barselsreformen
 
Nye ferieregler 2024 inkl. opfølgning på den "ny ferielov" 
 • Udbetaling af uhævede feriepenge - nye regler
 • Delvis sygemelding og mulighed for ferieafholdelse
 • Kontant udbetaling af feriepenge til lønmodtageren ved fratrædelse
 • Overførsel og udbetaling af ferie udover 4 uger
 • Afregning af ikke afholdt overført ferie ved fratrædelse
 • Når der udbetales feriepenge (netto) og der ikke afholdes ferie – håndtering
 • Hvad skal der indberettes til arbejdsmarkedets feriefond
 • Hvilke medarbejdergrupper skal arbejdsgiver indberette til arbejdsmarkedets feriefond

Nyt løntillæg - opfølgning 

 • Afskaffelse af st. bededag 
 • Indførelse af løntillæg - udvalgte problemstillinger

Løngennemsigtighed - nyt direktiv vedtaget

 • Løngennemsigtighedskrav på tværs af køn
 • Nye arbejdsgiverkrav
 • Nye rettigheder om løngennemsigtighed for ansatte
 • Konsekvenser ved uforklarelige lønforskelle

Reform af personskatten

 • Ændringer af personskatter
 • Ikrafttræden fra 1. juni 2024

AI - værktøjer (kunstig intelligens) - i lønadministrationen:

 • Introduktion til AI (kunstig intelligens) og potentialet for løn- og personaleadministrationen
 • Gennemgang af forskellige AI-teknologier og hvordan de kan anvendes i løn- og HR-processer
 • Brug af ChatBots til at besvare løn- og feriespørgsmål fra medarbejdere
 • Kommende AI regulering – hvad indebærer det for virksomheder
 • GDPR – hvad skal man særligt være opmærksom på
Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.5.500,00 + moms
fra 3.500 kr. med rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktører:

 • Advokat (H), Rami C. Sørensen
 • Cand. jur, Brian Nygaard Oswald

Godt og informativt kursus, med gode kompetente undervisere

Mette Nielsen, SAS Institute A/S

Aktuel løn 2024

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.