Aktuel skat i ansættelsesforhold
Aktuel skat i ansættelsesforhold
Aktuel skat i ansættelsesforhold

Nye arbejdsformer, udbredt brug af hjemmearbejdspladser og "remote work", nye bilordninger, brug af smartwatch i arbejdssammenhæng. Teknologiudviklingen har betydet at "skat i ansættelsesforhold" er blevet mere kompliceret at gennemskue. Der er derfor mange spørgsmål at forholde sig til på kurset "Aktuel skat i ansættelsesforhold", som også giver indsigt i den ny reform af personskatter fra 1. juni 2024.

Hovedpunkter: 

Lønmodtagerbegrebet:

 • Afgræsning mellem lønmodtager, honorarmodtager eller selvstændig
 • Skattemæssig betydning af afgrænsning 

Når arbejdsgiver stiller personalegoder til rådighed:

 • Almindelige regler for beskatning
 • Specialregler for beskatning
 • Regler for indberetning

Når arbejdsgiver forærer goder til den ansatte:

 • Kostpris ctr. værdi for ansatte
 • Indberetning

Fri bil - diverse ordninger:

 • Rådighedsbegrebet
 • "Sæsonbiler"
 • Bil stillet til rådighed under ferie - værdiansættelse
 • Erhvervsmæssig bil anvendes privat
 • Ladestandere og installation af ladestandere til el- og hybridbiler
 • Beskatningsgrundlag, genberegning, nedslagsmuligheder etc.
 • Splitleasingordninger
 • Særlige betalingsordninger
 • Miljøtillæg, udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg

Telefoniordninger, datakommunikation, fri computer etc.

 • Almindelige tlf. ordninger
  • Tilskud til abonnementer
  • Flere fri tlf. i husstanden
  • Rådighedsbegræsning
 • Smartwatchordninger 
  • med opkobling til mobilt netværk
  • uden opkobling til mobilt netværk
  • ny afgørelse fra skatterådet 
 • Datakommunikationsforbindelser, herunder etableringudgifter
 • PC´er stillet til rådighed

"Remote work" - når arbejdspladsen flytter ud

 • Hjemmearbejdspladsen 
 • Skiftende arbejdssteder

Lønomlægning/Bruttolønsordninger

 • ​Hvad vil det sige at "lønomlægge"
 • Hvilke fordele er det ved lønomlægning
 • Hvilke betingelser skal være opfyldt
 • Hvilke aktiver godkendes efter praksis til lønomlægning
 • Skattefri bilordninger:
  • Hvilke betingelser skal være opfyldt
  • Hvilke krav stilles til virksomheden/ansatte
 • Skattepligtige bilordninger
  • Rådighed og biler 
  • ​Genberegning af registreringsafgift 
  • Ladestander 
  • Splitleasing 

​Reform af personskatter 

 • Nye skattesatser
 • Indførelse af ny topskat og ny Top-Top skat
 • Ændring i beskæftigelsefradrag
 • Begunstigelse af seniores 
Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.4.000,00 + moms
Fra 2.700 kr. med rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Aktuel skat i ansættelsesforhold

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.