Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Dagpengereglerne ved sygdom og barsel
Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

KORT OM KURSET:

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej. Nye regler om barselsdagpenge for tvillingeforældre, sociale forældre og soloforældre er trådt i kraft i 2024. På kurset sørger vi for, at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af syge -og barselsdagpengespørgsmål. 

 
INDHOLD:

BARSELSDAGPENGE:

 • Fordeling af barselsdagpenge mellem forældrene 
 • Overdragelse af barselsdagpenge mellem forældrene 
 • Forlængelse og udskydelse af barselsdagpenge 
 • Overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre - nye regler fra 1. januar 2024 
 • Overdragelse af barselsdagpenge fra soloforældre til nærtstående - nye regler fra 1. januar 2024. 
 • Sociale forældres og nærtståendes rettigheder forhold til arbejdsgiver - nye regler fra 1. januar 2024 
 • Hvordan spiller fraværsreglerne sammen med reglerne om barseldagpenge? 
 • Hvornår er arbejdsgiver forpligtet til at betale løn under barsel og hvor længe? 
 • Barselsdagpengenes  betydning for lønretten 
 • Hvordan sikres refusionskravet? 
 • Beskæftigelseskravet for barselsdagpenge – ændrede regler som følge af reformen  
 • Sorgorlov  
 • Ansøgning og anmeldelsesfrister 
 • Hvad sker der med mistede barseldagpenge, når arbejdsgiver anmelder for sent? 
 • Barseldagpenge ved barnets hospitalsindlæggelse 
 • Barselsdagpenge og surrogatfødsel  
 • Dagpengeret ved alvorligt syge børn under 18 år 

 

Nyeste lovændringer: 

 • Retten til orlov og barselsdagpenge i tilfælde af surrogataftaler (medmødre/-fædre) - nye regler fra 1. januar 2024 
 • Ny varslingsfrist for retsbaseret udskydelse af orlov fra 1. maj 2024 
 • Nye regler om ekstra barselsdagpenge til tvillingeforældre fra 1. maj 2024 

 

SYGEDAGPENGE:  

Om retten til sygedagpenge: 

 • Krav om uarbejdsdygtig pga. egen sygdom 
 • Smal vurdering af uarbejdsdygtighed 
 • Bred vurdering af uarbejdsdygtighed                

 

Anmeldelse af sygedagpengesager: 

 • Hvordan anmeldes en sygedagpengesag? 
 • Hvilke anmeldelsesfrister skal arbejdsgiver overholde? 
 • Hvornår opnås der ret til sygedagpenge? 
 • Arbejdsgiverens og kommunens beskæftigelseskrav 

 

Betaling af løn under sygdom/sygedagpenge: 

 • Løn under sygdom og sygedagpenge i arbejdsgiverperioden 
 • Betingelserne for udbetaling til medarbejder i arbejdsgiverperiode? 
 • Hvor lang tid skal arbejdsgiveren udbetale sygedagpenge? 
 • Hvornår ophører sygedagpengene? 
 • Forlængelse af sygedagpengeperioden   

 

§ 56-aftaler: 

 • Mulighed for §56 aftaler – hvordan indgår disse aftaler? 
 • Gennemgang af de mindre kendte variationer af § 56-aftalerne   

 

Arbejdsgiverpligter under sygdomsforløb: 

 • Hvilke pligter påhviler arbejdsgiver? 
 • Sygefraværssamtaler 
 • Fastholdelsesplaner – hvornår skal de laves og hvordan? 
 • Brug af tro og love erklæringer, mulighedserklæring og friattester                                   

 

Krav til den sygemeldte i sygedagpengesager: 

 • Hvornår og hvordan skal en medarbejder melde sig syg? 
 • Hvilke pligter påhviler den ansatte under sygdomsforløbet i sygedagpengesager? 
 • Krav til opfølgning, lægebehandling mv. 
 • Når den sygemeldte ikke medvirker til opfølgning? 
 • Hvornår kan arbejdsgiver modregne i medarbejderens løn ved manglende refusion af sygedagpenge?   

 

Beregning af refusion til arbejdsgiver: 

 • Hvordan beregnes refusion til arbejdsgiver? 
 • Refusionen når en medarbejder har flere arbejdsgivere 

 

Sygedagpengereglerne og samspillet med ansættelsesretten: 

 • Hvordan hænger de ansættelsesretlige regler om betaling under sygdom sammen med sygedagpengereglerne? 

 

Når medarbejder overgår til jobafklaringsforløb: 

 • Hvad er konsekvenserne for arbejdsgiver, hvis en medarbejder overgår til jobafklaringsforløb?   

 

Fast-track løsning – om hurtigere opfølgning i sygdomsforløb: 

 • Formålet med ”fast-track” 
 • Hvem kan søge ”fast-track”? 
 • Arbejdsgivers anmodning om tidlig opfølgning på sygdomsforløb  

 

Andre forhold: 

 • Arbejdsgivers aktindsigt i sygedagpengesager er begrænset – vi gennemgår mulighederne 
 • Ferieafholdelse for sygemeldte på dagpenge - ny vigtig principafgørelse  
 • Udvidet sygedagpengeret for løsarbejdere 

 

Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.4.500,00 + moms
Fra 3.500 kr. via rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktør:

 • Voldgiftsdommer Rami C. Sørensen

Rigtig god gennemgang, med mange referencer til konkrete sager.
Var meget tilfreds med materialet der blev udleveret.

Kimi Draupner, Sønderup I/S

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.