Den ny bogføringslov mv.
Den ny bogføringslov mv.
Den ny bogføringslov mv.
Med den ny bogføringslov stilles der en række nye krav i forhold til regnskabs- og bogholderiarbejdet. Bogføringsprocedurer skal beskrives, vedligeholdes og opbevares digitalt. Senest forud for lovpligtige indberetninger om løn, skat, moms, afgifter og regnskabsforhold, skal der foreligge afstemninger, som understøtter de indberettede oplysninger. Kurset giver et grundigt indblik i de samlede krav, der nu stilles med den ny bogføringslov. Kurset giver også et overblik over de skattemæssige mindstekrav til regnskaber samt de nye ESG rapporteringskrav 

MÅLGRUPPE:
Regnskabschefer og deres medarbejdere samt revisorassistenter.
 
Den ny bogføringslov: 
 
 • Nye krav til afstemninger af alle lovpligtige indberetninger (moms, afgifter, skat og regnskab)
 • Nye krav om beskrivelse af bogføringsprocedurer
 • Nye krav om digital opbevaring af alt regnskabsmateriale
 • Lettere adgang til myndighedskontrol
 • Skærpelse i krav til opbevaring af regnskabsmateriale
 • Øget bødeniveau ved overtrædelse af bogføringskrav
 • Generelle krav til bogføring
 • Registrering af transaktioner
 • Løbende afstemninger – tidsmæssige krav og krav til udformning
 • Interne kontroller
 • Krav til opbevaring
 • Digital opbevaring af regnskabsmateriale – hvad omfatter dette?
 • Myndighedskontrol – erhvervsstyrelsen, skattestyrelse, arbejdsgiverkontrol, datatilsynet

 
ESG - nøgletal og rapportering:
 
 • Hvilke lovkrav gælder
 • Registrering af ESG oplysninger
 • "Dobbeltvæsentlighed" i registreringen

 
Skattemæssige mindstekrav til årsregnskabet: 

 • Specifikationskrav til særlige poster
 • Krav til opbevaring af skatteoplysninger
 • Krav til afstemning af oplysninger der er indberettet til skattemyndighederne

 Andre relevante emner:

 • Kontantindestående - hvilke regler gælder (Hvidvaskningsloven)
 • "Rentebombe" når moms og skatter ændres tilbage i tiden (nye regler fra 1. juli 2023)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 15.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.5.500,00 + moms
Fra 2.700 kr. via rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktør:

Director Tobias Oppermann, EY

Først og fremmest tusind tak for et fantastisk og udbytterigt kursus.

Instruktøren er en rigtig god formidler, der formår at leverer et tungt materiale let, og inkluderer os kursister i åben dialog med hinanden.

Heidi Hansen, Maersk Container Services A/S.

Den ny bogføringslov mv.

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.