(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold
(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold
- regler og rapporteringskrav
(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold
- regler og rapporteringskrav
Alle virksomheder vil direkte eller indirekte blive omfattet af nye lovkrav om bæredygtighed inden for "miljø, social ansvarlighed, og governance/ledelse" (ESG).

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus.

Udbytte af kurset:

- Opnår kendskab til lovgrundlag og baggrund for de nye lovkrav
- Får indblik i krav til bæredygtighedsrapporteringen, herunder form og krav til indhold
- Lærer om de generelle krav til oplysninger om ESG emner 
- Indsigt i de specifikke oplysningskrav om det sociale ansvar, herunder i ansættelsesforhold
- Tiltag som understøtter arbejdet med social ansvarlighed
- Eksempler og cases på hvordan andre virksomheder rapporterer om det sociale ansvar

Kursusindhold:

Lovgrundlag: 
 
- Baggrund for lovgivning om bæredygtighed
- EU direktiv som implementeret i dansk lovgivning
- EU´s standarder (ESRS)

Bæredygtighedsrapporteringen:

- Generelle krav til rapportering
- Rapporteringsprincipper og begreber, herunder dobbeltvæsentlighedsbegrebet
- Karakteren af oplysninger i rapporten
- Konsoliderede rapporteringer
- Generelle krav til rapportering
- Emne specifikke krav til rapportering (ESG)

Oplysningskrav om det sociale ansvar:

- Oplysningskrav om egen arbejdsstyrke
- Oplysningskrav om arbejdstagere i værdikæden
- Oplysningskrav om det berørte samfund
- Oplysningskrav om forbrugere

 

Det sociale ansvar i ansættelsesforhold:

- Etablering af processer til at indsamle relevante data
- Opstille politikker og retningslinjer om bæredygtighedsmål
- Evaluering af bæredygtighedspræstationer
- Rapportering om bæredygtighedspræstationer på målbar og valid måde
- Revisor erklæring om bæredygtighedspræstationerne

Generelle tiltag som understøtter arbejdet med den sociale ansvarlighed i ansættelsesforhold:

- Politik for mangfoldighed og inklusion
- Politikker for ligebehandling (alder, køn, religion, handicap mv.)
- Lønpolitik
- Arbejdsklausuler i kontrakter med leverandører, herunder fokus på at undgå at medvirke til social dumping
- Etablering af whistleblowerordninger
- Fastholdelsespolitik
- Mulighed for arbejde på nedsat tid
- Rejsepolitik
- Politik om medarbejdernes mentale sundhed og fysiske helbred
- Fleksible arbejdsformer
- Medinddragelse af medarbejdere
 
 
Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 3 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.
 
Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.
Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 12.00
  • Ledige pladser
  • Få pladser
  • Ingen pladser
Enhedspris: kr.3.000,00 + moms
Deltag med 2 for 1 klip på rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktører:

  • Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Det var et rigtig godt og interessant kursus. Foredragsholderne var dygtige og engagerede, og evnede efter alle kunstens regler, at holde tilhørerne opmærksomme og optagede, af det de havde at fortælle.

Rikke Darmer,Dansk Metalarbejderforbund

(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.