HR jura - 2024
HR jura - 2024

Der er vedtaget meget ny lovgivning - dansk og EU lovgivning - som berører ansættelsesforhold i virksomheden. Kurset har følgende fokusområder: Sociale oplysningskrav i personaleforhold (den ny ESG lovgivning), ny stor politisk aftaler om surrogatforældre og politisk aftale om nyt sygedagpengesystem, flere nye barselsregler fra 2024, ny ferielovgivning fra 2024, lovkrav om løngennemsigtighed i ansættelsesforhold vedtaget, tidsregistrering – herunder konsekvenser i forhold til persondata, væsentlige ændringer af udlændingeloven og kunstig intelligens (AI) i ansættelsesforhold (jura og praktik).

Sociale oplysningskrav i personaleforhold:

 • Opnår kendskab til lovgrundlag og baggrund for de nye lovkrav
 • Får indblik i krav til bæredygtighedsrapporteringen, herunder form og krav til indhold
 • Lærer om de generelle krav til oplysninger om ESG emner
 • Indsigt i de specifikke oplysningskrav om det sociale ansvar, herunder i ansættelsesforhold
 • Tiltag som understøtter arbejdet med social ansvarlighed
 • Eksempler og cases på hvordan andre virksomheder rapporterer om det sociale ansvar
 • Løngennemsigtig i ansættelsesforhold – nyt direktiv vedtaget

Politisk aftale om surrogatforældre:

 • Forældrerettigheder ved surrogataftaler
 • Internationale surrogataftaler
 • Nationale surrogataftaler

Politisk aftale om nyt sygedagpengesystem:

 • Overblik over indhold og forventet ikrafttræden
 • hvad bør arbejdsgiver vide
 • hvilke konsekvenser får det for den sygemeldte

Nye barselsregler fra 2024:

 • Soloforældre – nye regler fra 1. januar 2024
 • Sociale forældre – nye regler fra 1. januar 2024
 • Tvillingeforældre m.fl. nye regler fra 1. maj 2024

Nye ferieregler fra 2024:

 • Opfølgning på den ny ferielov
 • Udbetaling af decimalferiedage
 • Udbetaling af ferie udover 4 uger

Arbejdstidsregistrering:

 • Gyldigt behandlingsgrundlag for behandlingen af tidsregistrering
 • Opdatering af fortegnelse over behandlingsaktiviteter
 • Krav til arbejdsgiveren om gennemførelse af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Lønmodtagernes ret til indsigt i de registrerede oplysninger om deres arbejdstid
 • Personalepolitiske tiltag

Ændring af udlændingeloven mv.:

 • Større fleksibilitet for korttidsophold
 • Udvidelse af jobskiftereglen
 • Ændring af kravet om dansk bankkonto

AI i ansættelsesforhold (jura og praktik) - kl. 14.45 - 16.00

 • Introduktion til AI (kunstig intelligens) og potentialet for løn- og personaleadministrationen
 • Gennemgang af forskellige AI-teknologier og hvordan de kan anvendes i løn- og HR-processer
 • Brug af ChatBots til at besvare løn- og feriespørgsmål fra medarbejdere
 • Kommende AI regulering – hvad indebærer det for virksomheder GDPR – hvad skal man særligt være opmærksom på
Vælg kursus dag og sted
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.5.500,00 + moms
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

HR jura - 2024

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.