International moms 2024
International moms 2024
med Skattedirektør Søren Engers, Baker Tilly
International moms 2024
med Skattedirektør Søren Engers, Baker Tilly
Kurset giver en bred gennemgang af den internationale moms, med vægt på de områder, man bør være særlig opmærksom på ved handel med varer og ydelser over landegrænser. Skattestyrelse har intensiveret kontrollen ved EU-salg uden moms og fra 1. juni 2023, vil alle momsdifferencer fremgå af momsindberetningen. Det skønnes at over 80 pct. af virksomheder fejlindberetter EU salg uden moms. Fejl i momsindberetning takseres med bøde og korrektion potentielt tilbage til 1. januar 2020. Kurset samler endvidere op på momsnyheder nationalt og internationalt.
 
  
INDHOLD:
EU - salg uden moms:
 • Over 80 pct. af virksomheder fejlindberetter EU salg uden moms
 • Skattestyrelsen forventer at kontrollere alle virksomheder med EU salg uden moms
 • Store momsmæssige konsekvenser
 • Kontrol med bagudrettet virkning
 
Status på Quick Fixes
 • Forenkling og harmonisering af reglerne om konsignationsaftaler (”lager i udlandet”)
 • Ændring i momsfritagelsesbestemmelser ved levering af varer inden for EU
 • Forenkling af kædetransaktioner for at øge retssikkerheden
 • Harmonisering og forenkling af reglerne for at bevise varetransport inden for EU med henblik på anvendelse af momsfritagelsen


Brexit

 • Brexit: konsekvenser for handel med UK (trekanthandel, kædehandel mv.)
 • Konsekvenser for leveringsbetingelser
 • Registreringer ved import/eksport
 • Momsrefusion i UK


Handel med varer over landegrænser

 • Regler for handel med vare på tværs af landegrænser i EU og uden for EU
 • Krav til dokumentation for salg af varer uden moms til udlandet - øget fokus fra SKAT         
 • Validering af momsnumre
 • Salg af varer til private - herunder afhentningssalg og de opdaterede fjernsalgsregler pr. 1. juli 2021
 • Særlige typer af handler, herunder trekanthandel, kædehandel, vare med installering og montering mv.
 • Hvornår er der registreringspligter i andre EU-lande?
 • Mange praktiske eksempler på handel med varer over landegrænser
 • "Eksportmomsordningen" - periodisk likviditetshjælp


Handel med ydelser over landegrænser

 • Regler for køb og salg af ydelser i EU og uden for EU
 • ’Use and enjoyment’-ydelser (udnyttelseskriteriet)
 • Særregler for visse ydelser; fast ejendom, personbefordring, restaurationskøb, leje at transportmidler, messer og udstillinger ol.
 • Bilagskrav, når den ansatte er i udlandet, herunder bilag ved repræsentation
 • Transportydelser
 • Praktiske eksempler på handel med ydelser over landegrænser
   

Tilbagesøgning af moms i udlandet

 • Hvornår kan der søges betalt moms tilbage fra udlandet? - Praktisk procedure og vigtige tidsfrister
 • Skattemæssige konsekvenser, når der ikke søges momsrefusion
Ny lovgivning, herunder lovgivning på vej samt praksisændringer
 
 • "100 pct." kontrol af momsdifferencer på indberetning EU salg uden moms
 • Forrentning af moms- og afgiftskrav, markant udvidelse af reglerne  
 • Særlig problemstilling ved årlig korrektion af delmoms og renteberegning
 • Krav om momsafstemning senest på tidspunkt for indberetning af moms (v/ændring af bogføringsloven)
 • Delvis fradragsret/splitmoms – styresignal på vej
 • Andre styresignaler vedrørende momsfritagelser
 • Registreringsforhold, ny dom giver muligheder for planlægning
 • Udtagningsmoms, ændringer fra sidste år
 • Fokus på uoverensstemmelser mellem VIES og momsangivelsen.
 • Ændringer til indberetningerne til Intrastat.
 • Større fokus på ubevidste fejl
 • Godt nyt for virksomheders salgsfremmende ordninger
 • Styresignaler på vej vedrørende undervisning, uddannelse mv.
 • Øvrige styresignaler, praksisændringer mv. – orientering
 • "Eksportmomsordningen" - periodisk likviditetshjælp

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer i kategorien 'Skat'.           
Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.4.000,00 + moms
Fra 2.700 kr. med rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktør:

 • Momsdirektør Søren Engers, Baker Tilly

Rigtig godt kursus, hvor instruktørerne forstod at gøre et lidt tungt emne interessant.

Heidi Lundgaard, Terma A/S.

International moms 2024

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.