Internationale ansættelser 2024
Internationale ansættelser 2024
Internationale ansættelser 2024
Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold.     

INDHOLD:

Introduktion til internationale ansættelser
 • Et overblik regler mv. som styrer internationale ansættelser 
 • Overblik over regler på vej
 • Aktuelle udfordringer – overblik        
Udstationeringsaftalen - overblik
 • Definition og formål 
 • Nøglekomponenter/indhold i en udstationeringsaftale 
 • Forskelle mellem udstationeringsaftaler og traditionelle ansættelsesaftaler 
 • Håndtering af tvister 
 • Arbejdssted og arbejdsopgaver,
Udstationeringsaftalen - indsigt
 • løn og kompensation, benefit-pakker,
 • skat og social sikring, repatriering,
 • ophævelse af udstationering,
 • bolig og relokation,
 • kulturel træning og integration,
 • ansvar og opgaver ved force majeure,
 • gældende lov og tvistbilæggelse,
 • hvilket lands love der gælder for aftalen,
 • hvordan tvister mellem arbejdsgiver og medarbejder skal løses. 
Ansættelseskontrakten
 • Juridiske aspekter ved udarbejdelse af kontrakter på tværs af landegrænser 
 • Vigtige klausuler og deres betydning 
 • Håndtering af ophør af ansættelse – forskellige problemstillinger 
 • Ansættelsesbevisloven 2022 – opmærksomheder 
Arbejdsretlige forhold 
 • Overblik over internationale arbejdsretlige konventioner og aftaler 
 • Sammenstød mellem lokal og international arbejdsret 
 • Udfordringer ved håndtering af arbejdsretlige tvister i en international kontekst 
 • Særlig om ferierettigheder, barselsrettigheder og arbejdstidsregler


Social Sikring - overblik

 • Principper for social sikring på tværs af landegrænser 
 • EU's regulering vedrørende social sikring
Social sikring - indsigt

 • pensionsordninger,
 • sundhedsforsikring og sygepleje,
 • arbejdsløshedsforsikring,
 • familieydelser,
 • invaliditetsforsikring,
 • arbejdsulykkesforsikring,
 • koordinering på tværs af landegrænser 
 • udfordringer og faldgruber 
 • Betydning af indberetningspligten af DAC 6

 

Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.5.500,00 + moms
Fra 2.700 kr. via rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Instruktører:

 • Tax - Partner Richard Tabori Kraft, EY
 • Partner Julie Gerdes, EY

Endnu et topprofessionelt kursus, hvor man nærmest sidder yderst på stolen hele dagen.

Pia Holm Olesen, Symphogen A/S

Internationale ansættelser 2024

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.