Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring
Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring
Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring
Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Meget ny lovgivning er kommet til og gældende lovgivning er ændret. Dette har medført at håndbogen bør ses efter i sømmene. Kursets fokus er de personalejuridiske aspekter af håndbogen. Nye krav om tidsregistrering vil stille krav om retningslinjer for arbejdstid ctr. interessetid. Ny "ESG"-lovgivning - som også berører personaleforhold - skal implementeres via politikker i virksomheden. Brugen af kunstig intelligens (AI) stiller krav om nye politikker og retningslinjer. På kurset udleveres eksempel på personalehåndbog, der kan bruges som inspiration for ajourføring af virksomhedens egen håndbog. 
  
 
Udvalgte områder, som vil indgå i gennemgangen: 
 
 • Lovkrav om tidsregistrering kræver retningslinjer
 • "ESG - lovkrav" i personaleforhold (*)
 • Kunstig intelligens i virksomheden - implementering af retningslinjer og politikker
 • Forholdet til ansættelseskontrakten
 • Forholdet til overenskomster og lovgivning
 • Ferierettigheder, herunder feriefridage
 • Andre fraværsrettigheder - med og uden løn
 • Barsel- og graviditet – rettigheder og pligter
 • Datasikkerhed og  it-politik
 • Politik for hjemmearbejde
 • GDPR - håndtering generelt
 • Personoplysninger i ansættelsesforhold
 • Whistleblowerordninger
 • E-mail politik 
 • Håndtering af psykisk arbejdsmiljø og krænkelser
 • Personlig optræden og adfærd
 • Seniorpolitik
 • Forebyggelse og håndtering af forskelsbehandling
 • Sociale medier i og uden for arbejdstiden
 • Reglementarisk fastsatte bestemmelser
 • Kontrolforanstaltninger,GPS,videoovervågning m.v.
 • Virksomhedens sociale ansvar (CSR - politikker)
 • Personalegoder
 • Kompetenceudvikling og uddannelse
 • Ændringer og opdatering af personalehåndbogen 
 
Opfyldelse af lovkrav om ”ESG” (*) i personaleforhold herunder:
 
 • Mangfoldigheds- og ligestillingspolitik, herunder lønpolitik
 • Fastholdelsespolitik
 • Mulighed for nedsat arbejdstid
 • Rejsepolitik (herunder brug af transporttyper)
 • Politik om medarbejdernes mentale sundhed og fysiske helbred
 • Politik for hjemmearbejde
 • Medinddragelse af medarbejdere
 • Indarbejdelse af retningslinjer som afspejler hvad ansatte skal arbejde efter i forhold til ES og G
 • Opdateringer i personalehåndbogen, der reflekterer virksomhedens ESG-mål og politikker

(*) Lovkrav om ESG følger bl.a. af ÅRL §99a. Udeladelse af polikker om personaleforhold skal begrundes for hvert enkelt punkt.
 
 
Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.
 
Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.5.500,00 + moms
Fra 3.500 kr. via rabatkort
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Fin undervisning - instruktøren gjorde det rigtigt godt, og man kan mærke at han brænder for emnet, og derfor også nemt kan svare på de tillægsspørgsmål, som naturligt opstår i relation til personalehåndbøger og medarbejdernes rettigheder.

Vil klart anbefale kurset til andre!

Christina B. Wadim, Teknik og Miljø, Årshus Kommune

Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.