Personalejuridisk Årskursus 2024
Personalejuridisk Årskursus 2024
Personalejuridisk Årskursus 2024
Ny oplysningskrav om social ansvarlighed i ansættelsesforhold, mange nye oplysningskrav om personalepolitikker inden for "ESG", nyeste barselslovgivning, opfølgning på de nye krav om tidsregistrering, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens og øvrige aktuelle lovnyheder og lovgivning på vej.
 

Nye oplysningskrav i ansættelsesforhold:
 
Fra næste år indføres nye rapporteringskrav om virksomheders sociale ansvar og herunder om arbejdsforhold i virksomheden. Disse krav er en konsekvens af ny bæredygtighedslovgivning (ESG). Samlet set indeholder de nye regler ca. 400 obligatoriske "målepunkter", som arbejdsgivere fremadrettet bliver pålagt at analysere, registrere og rapportere om efter et nærmere sæt regler. Kurset har særlig fokus på de nye omfattende krav den nye ESG lovgivning stiller til arbejdsgivere.
 
 • Hvem er omfattet af reglerne
 • Oplysningskrav om "egen arbejdsstyrke"
 • Oplysningskrav om "ansatte i værdikæde"
 • Regler om bæredygtighed i personaleforhold
 • Obligatoriske "målepunkter" om bl.a. HR forhold
 • Nøgletalsindikatorer/bæredygtighedsmål
 • Betydning for personalepolitikker

 

Ansættelseskontrakten og personalepolitikker: 

Nye regler om tidsregistrering, nye barselsregler, ny ansættelsesbevislov, nye ferieregler og senest ny ESG – lovgivning, har afledte konsekvenser for virksomhedens personalepolitikker og i nogen sammenhæng også ansættelseskontakten. Kurset gennemgår disse afledte effekter og giver eksempler på hvordan personalepolitikker kan formuleres og ansættelsesbeviset skal tilrettes i overensstemmelse med de nye regler.
 
 • Nye barselsregler fra 2. august 2022 - ændring af kontrakter og personalehåndbog 
 • Afskaffelse af St. Bededag - betydning heraf for ansættelseskontrakten 
 • Ny ferielovgivning og kontraktsforhold   
 • Whistleblowerlovgivning og kontraktsforhold 
 • Fleksibilitetspolitik - muligheder og begrænsninger ved hjemmearbejde 
 • Nyt løngennemsigtighedsdirektiv - overvejelse i forhold til kontraktsudformning 
 • ESG i ansættelseskontrakten og personalepolitiske tiltag
 • Kommende arbejdstidsreglers betydning for kontrakten 
 
 
Nye arbejdstidsregler:
 
 • Nye krav om tidsregistrering
 • Registreringsforpligtelserne som en konsekvens de nye regler
 • Undtagelser fra krav om tidsregistrering
 • Registreringsmetoder og lovgivning omkring overvågning
 • Indsigtsregler i daglig arbejdstid
 • Opbevaringsregler vedrørende tidsregistrering
 • Ændring af 48 – timers reglen
 • Ændring af visse ansættelseskontrakter som konsekvens af de nye regler
 • Hvilke regler regulerer arbejdstiden – et overblik
 • Nye regler om helbredstjek når 48 timers reglen suspenderes ("opt-out")
 • AT´s rolle i forhold til sikker og sundhed ved anvendelse af opt-out   
 • Om arbejdsgiveransvar for registreringspligt

 

Offentliggørelse af tilsyn med arbejdsmiljø i udenlandske virksomheder

 • Oplysning om alvorlige arbejdsulykker
 • Oplysning om tilsyn

 

AI - i HR administrationen

v/ advokat Reza Ahmadian, Lundgrens

Kunstig intelligens - regler, retningslinjer og praktisk anvendelse:     

 • Introduktion til AI (kunstig intelligens) og potentialet for løn- og personaleadministrationen
 • Gennemgang af forskellige AI-teknologier og hvordan de kan anvendes i løn- og HR-processer
 • Brug ChatGPT til at skabe overblik over standarder for ESG
 • Analyse og identificering af lønforskelle og uligheder og bidrage til at overholde løngennemsigtighedsdirektivet
 • Brug af ChatBots til at besvare løn- og feriespørgsmål fra medarbejdere
 • Brug af prediktive AI til at afdække kapacitetsbehov
 • Kommende AI regulering – hvad indebærer det for virksomheder
 • GDPR – hvad skal man særligt være opmærksom på

 

Kurset er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Vælg kursus dag og sted
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.5.500,00 + moms
Udfyld kontaktoplysninger:

Vælg dato og udfyld igen hvis du ønsker at tilføje flere deltagere.

I kurven kan du se hvem der er tilmeldt.

Personalejuridisk Årskursus 2024

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.