HR Jura MasterClass 2024:

MasterClass uddannelsen inden for HR jura består af 5 kurser svarende til 5 kursusdage. Du vælger selv hvilke kurser, som skal indgå. Og du vælger blandt følgende:

 • Personalejuridisk forårskursus 2024
 • Ansættelseskontrakten
 • Grundlæggende ansættelseret
 • Internationale ansættelser
 • Opsigelse af medarbejdere
 • Sygefravær - jura og dagpenge
 • Personalehåndbogen - en juridisk ajourføring
 • Dagpengereglerne ved sygefravær og barsel
 • Bæredygtighedsrapportering (ESG) i ansættelsesforhold
 • Kunstig intelligens (AI) - HR administrationen
 • Kunstig intelligens (AI) - regler og ansvarlig anvendelse

Kursernes indhold finder du på siden her.

En MasterClass uddannelse betales med rabatkort til 5 kurser.

Kurserne gennemføres i samarbejde med:

 • Advokat (H) Rami Christian Sørensen
 • Vicedirektør Charlotte Vester, Dansk Erhverv
 • Advokat Reza Ahmadian, Lundgrens
 • Richard Tabori Kraft, EY 

Kurserne er godkendt af advokatsamfundet til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Der udstedes MasterClass certifikat efter endt uddannelse.

Kontaktperson vedrørende uddannelsen:

 • Joachim Dauegaard, uddannelseschef. 
 • tlf. 22700026 eller 7027 0026
 • jd@opkurser.dk

 

Personalejuridisk forårskursus

 • 7. marts Hvidovre
 • 14. marts Aarhus

Ny barselslovgivning, ferieregler oplysningskrav i ansættelsesforhold (ESG), nye krav om tidsregistrering i ansættelsesforhold, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens. Datatilsynet har fokus på AI og GDPR. 
 

Ansættelseskontrakter

 • 16. maj i Hovedstaden
 • 15. maj i Vejle

Nye regler fra 1. juli 2023, inkl. personalehåndbog, ændring af gl. kontrakter mv. inkl. eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder lovens krav..

Grundlæggende ansættelsesret

 • 4. nov. i Hovedstaden
 • 5. nov. i Vejle

Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige regler, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, regler om ligebehandling, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv... 

Internationale ansættelser 2024

 • 10. september i Hovedstaden

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold..   

Opsigelse af medarbejdere

 • 24. juni Hovedstaden
 • 25. juni Aarhus

Kend reglerne, opsigelsesprocessen, ferie og opsigelse, sygefravær og opsigelse etc. Kurset er relevant for offentlige- og private arbejdsgivere


Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring

 • 4. september Hovedstaden
 • 5. september Vejle

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Meget ny lovgivning er kommet til og gældende lovgivning er ændret. Dette har medført at håndbogen bør ses efter i sømmene..

Sygefravær - Jura og dagpenge

 • 11. juni i Hvidovre
 • 13. juni i Aarhus

Rettigheder og pligter, ansættelsesretlige regler, dagpengeretten ved sygdom..

Kunstig intelligens (AI) i HR administrationen

 • 20. marts Hovedstaden 
 • 21. marts Vejle

Værktøjer til løsning af administrative opgaver inden for HR. På kurset præsenteres du for en række anvendelsesmuligheder, herunder brug af chatbotten som "co-pilot"/assistent når du skal vise præsentationer, foretage informationssøgning i relevante databaser etc.  

- max. 15 pladser pr. kursusdag

Kunstig intelligens (AI): Regler og ansvarlig anvendelse

 • 7. maj Vejle
 • 21. maj Hovedstaden

Ny AI - forordningen er aftalt på plads i EU. Denne "grundlov" handler bla. om reglerne for udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. På kurset får du en samlet gennemgang af regler og retningslinjer for den ansvarlige anvendelse af AI, herunder AI forordningen, samspil med persondatalovgivning, immaterielrettigheder mv. 

Afholdes også som lukket firmakursus.  

(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold

 • 18. sept. i Hvidovre
 • 19. sept. i Aarhus

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus..

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

 • 10. sept. Aarhus
 • 12. sept. Hvidovre

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej..

 

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.