HR Jura MasterClass 2024:

MasterClass uddannelsen inden for HR jura består af 5 kurser svarende til 5 kursusdage. Du vælger selv hvilke kurser, som skal indgå. Og du vælger blandt følgende:

 • Personalejuridisk forårskursus 2024
 • Ansættelseskontrakten
 • Grundlæggende ansættelseret
 • Internationale ansættelser
 • Opsigelse af medarbejdere
 • Sygefravær - jura og dagpenge
 • Personalehåndbogen - en juridisk ajourføring
 • Dagpengereglerne ved sygefravær og barsel
 • Bæredygtighedsrapportering (ESG) i ansættelsesforhold
 • Kunstig intelligens (AI) - HR administrationen
 • Kunstig intelligens (AI) - regler og ansvarlig anvendelse

Kursernes indhold finder du på siden her.

En MasterClass uddannelse betales med rabatkort til 5 kurser.

Kurserne gennemføres i samarbejde med:

 • Advokat (H) Rami Christian Sørensen
 • Vicedirektør Charlotte Vester, Dansk Erhverv
 • Advokat Reza Ahmadian, Lundgrens
 • Richard Tabori Kraft, EY 

Kurserne er godkendt af advokatsamfundet til brug for den obligatoriske efteruddannelse.

Der udstedes MasterClass certifikat efter endt uddannelse.

Kontaktperson vedrørende uddannelsen:

 • Joachim Dauegaard, uddannelseschef. 
 • tlf. 22700026 eller 7027 0026
 • jd@opkurser.dk

 

Personalejuridisk forårskursus

 • 7. marts Hvidovre
 • 14. marts Aarhus

Ny barselslovgivning, ferieregler oplysningskrav i ansættelsesforhold (ESG), nye krav om tidsregistrering i ansættelsesforhold, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens. Datatilsynet har fokus på AI og GDPR. 
 

Ansættelseskontrakter


 • 16. maj i Hovedstaden

Nye regler fra 1. juli 2023, inkl. personalehåndbog, ændring af gl. kontrakter mv. inkl. eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder lovens krav..

Grundlæggende ansættelsesret

 • 4. nov. i Hovedstaden
 • 5. nov. i Vejle

Kurset gennemgår de grundlæggende ansættelsesretlige regler, herunder ledelsesretten, funktionærretten, ansættelsesbevisloven, arbejdstidsregler, regler om ligebehandling, EU lovgivningens indvirkning på danske regler, hovedaftalen, overenskomster mv... 

Internationale ansættelser 2024

 • 17. september i Vejle

Kurset giver indblik i de juridiske, praktiske og strategiske aspekter ved internationale ansættelser. Kurset giver overblik og indsigt i udstationeringsaftalen, ansættelseskontrakten, arbejdsretlige forhold, social sikring og skatteforhold..   

Opsigelse af medarbejdere

 • 24. juni Hovedstaden
 • 25. juni Aarhus

Kend reglerne, opsigelsesprocessen, ferie og opsigelse, sygefravær og opsigelse etc. Kurset er relevant for offentlige- og private arbejdsgivere


Personalehåndbogen - Juridisk ajourføring

 • 4. september Hovedstaden
 • 5. september Vejle

Kursets formål er at sætte deltageren i stand til at udarbejde eller revidere virksomhedens personalehåndbog. Meget ny lovgivning er kommet til og gældende lovgivning er ændret. Dette har medført at håndbogen bør ses efter i sømmene..

Sygefravær - Jura og dagpenge

 • ​17. september i Vejle

Rettigheder og pligter, ansættelsesretlige regler, dagpengeretten ved sygdom. Hør om indholdet af ny politisk aftale om revision af de nuværende sygedagpengesystem.

Kunstig intelligens (AI) i HR administrationen

 • 11. november Hovedstaden 
 • 18. november Vejle

Værktøjer til løsning af administrative opgaver inden for HR. På kurset præsenteres du for en række anvendelsesmuligheder, herunder brug af chatbotten som "co-pilot"/assistent når du skal vise præsentationer, foretage informationssøgning i relevante databaser etc.  

- max. 15 pladser pr. kursusdag

Kunstig intelligens (AI): Opbygning af egne AI modeller mv.

 • 7. maj Vejle
 • 21. maj Hovedstaden
 • Indsigt i opbygning af egne AI løsninger ved hjælp af API
 • Kendskab til regler og ansvarlig anvendelse

 

(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold

 • 18. sept. i Hvidovre
 • 19. sept. i Vejle

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 - 12.00.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

 • 12. sept. i Hvidovre

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer og en række nye regler er på vej..

 

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.