Rapporteringskrav om bæredygtighed - ESG - træder i kraft i 2024

Høring over forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love (Gennemførelse af EU-direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering og EU-direktiv om forhøjelse af størrelsesgrænser i regnskabsdirektivet)
Formålet med lovforslaget er implementering af EU’s direktiv om virksomheders bæredygtighedsrapportering og om forhøjelse af størrelsesgrænserne i regnskabsdirektivet.
 
Lovforslaget ændrer i årsregnskabsloven, revisorloven, selskabslovgivningen og den finansielle lovgivning. 

Lovforslaget forventes fremsat februar 2024.

Personalejuridisk forårskursus

  • 7. marts Hvidovre
  • 14. marts Aarhus

Ny barselslovgivning, ferieregler oplysningskrav i ansættelsesforhold (ESG), nye krav om tidsregistrering i ansættelsesforhold, nye "AI regler" og retningslinjer ved brug af kunstig intelligens. Datatilsynet har fokus på AI og GDPR. 
 

(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold

  • 18. sept. i Hvidovre
  • 19. sept. i Aarhus

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus..

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.