Moms og skat 2024
Moms og skat 2024
Moms og skat 2024

Kort om kurset:

Kurset har som formål at gennemgå moms- og skattenyheder i sammenhæng med fradragsreglerne inden for området. Du får et grundigt kendskab til principperne for de moms- og skattemæssige fradragsregler samtidig med at du bliver opdateret inden for området. Du orienteres om den ny personskattereform som er trådt i kraft fra 1. juni 2024.

Indhold: 

De skatte- og momsmæssige fradragsregler

 • Begreber og principper for indkomst og fradrag
 • Almindelige krav og betingelser for at opnå fradrag
 • Udgifter, som er gjort fradragsberettigede
 • Tidspunkt for fradrag

 Personalegoder/personalepleje - skat og moms

 • Personalegoder eller skattefri personalepleje
 • Fuld, begrænset eller ingen fradragsret
 • Lønomlægning: Hvornår kan det betale sig? Fordele/ulemper gennemgås, med beregningseksempler
 • Skat fri bil, ladestandere mv. 
 • Multimedieområdet:  Telefon, PC'ere, internet mv.
 • Mindre og "andre" personalegoder - grænseværdier
 • Personalearrangementer: Fester, julefrokoster, motionsløb, ”teambuilding” m.v.          
 • Personaleforeninger
 • Skattefri godtgørelser - muligheder og faldgruber
 • Skattefrie sundhedsforsikringer, beskatningstidspunkt for sundhedsforsikringer og den skattemæssige vurdering af behandling af arbejdsrelateret stress


Arbejdsgiverpligter i forhold til personalegoder            

 • Indberetningspligt på personalegoder - Status på aktuelle regler for indberetning og bagatelgrænser
 • Arbejdsgivers kontrolpligter i forhold til visse personalegoder
 • Den praktiske styring af personalegoder i virksomheden

 
Fakturakrav

 • Skatte- og momsmæssige krav
 • Købers risiko for at faktura er korrekt
 • Økonomiske risici ved ukorrekt eller mangelfuld dokumentation

 
Rejseomkostninger

 • Transport, ophold og fortæring - overblik over reglerne 
 • Skattefri rejsegodtgørelse  - muligheder
 • Indberetningsregler samt arbejdsgivers egenkontrol

 
Kørsel i personbiler og varebiler

 • Beskatningsregler
 • Splitleasingordninger - et minefelt
 • Fri bil eller skattefri befordringsgodtgørelse?
 • ”Specialindrettede” køretøjer - særlige regler
 • Skiftende arbejdssteder og vagtordninger
 • Skattefri befordringsgodtgørelse, - herunder 60-dages reglen

 
Reklame-/repræsentation

 • Reklame, repræsentation og kommerciel gæstfrihed
 • Mødeservering i egne lokaler
 • Arbejdsgiverbetalte madordninger
 • Sponsorater – reklame eller maskeret udlodning? Et aktuelt fokusområde
 • Receptioner / åbent hus-arrangementer – maskeret løn?

 

Vælg kursus dag og sted
Tidspunkt: 09.00 - 16.00
 • Ledige pladser
 • Få pladser
 • Ingen pladser
Enhedspris: kr.4.000,00 + moms
Fra 2.700 kr. med rabatkort

Instruktør:

 • Senior Manager, Martin Christensen, Deloitte
 • Momsdirektør Søren Engers, Baker Tilly

Jeg var fuldt ud tilfreds med kurset. Det var lige som godt som forventet, mange emner, fint tempo og samtidig med mulighed for at stille spørgsmål.

Helle Wonge, Rigsrevisionen.

Moms og skat 2024

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.