1/2 dages kurser
Aktuel skat i ansættelsesforhold
Aktuel skat i ansættelsesforhold

 • 12  september i Vejle 
 • 10. oktober i Hvidovre

Nye arbejdsformer, udbredt brug af hjemmearbejdspladser og "remote work", nye bilordninger, brug af smartwatch i arbejdssammenhæng. Teknologiudviklingen har betydet at "skat i ansættelsesforhold", er blevet mere kompliceret at gennemskue. Der er derfor mange spørgsmål at forholde sig til på kurset "Aktuel skat i ansættelsesforhold", som også giver indsigt i den ny reform af personskatter fra 1. juni 2024.

 

(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold
(ESG) Social ansvarlighed i ansættelsesforhold

 • 18. sept. i Hvidovre
 • 19. sept. i Aarhus

På dette kursus er vægten lagt på virksomhedens sociale ansvar - herunder ansvarlighed i forhold til egen arbejdsstyrke, arbejdstagere i værdikæden, det berørte samfund og forbrugerne. Hvad dette ansvar indebærer for virksomheden lærer du på dette kursus. Kurset afholdes som halvdagskursus fra kl. 9.00 - 12.00.

Energiafgifter
Energiafgifter

 • 18. september Hovedstaden
 • 19. september Vejle

Få overblik over seneste udvikling inden for Energiafgifter med Skattedirektør Søren Engers. 

Kunstig intelligens (AI): Opbygning af egne AI modeller mv.
Kunstig intelligens (AI): Opbygning af egne AI modeller mv.

 • 7. maj Vejle
 • 21. maj Hovedstaden
 • Indsigt i opbygning af egne AI løsninger ved hjælp af API
 • Kendskab til regler og ansvarlig anvendelse

 

Inddrivelse af tilgodehavender
Inddrivelse af tilgodehavender

 • 28. maj Hovedstaden
 • 29. maj Aarhus

Kurset giver indblik i opgaverne ved inddrivelse af tilgodehavender, uanset om der er tale om indenlandske eller udenlandske fordringer. Eller om der er tale om fordringer rettet mod et konkursbo, et selskab under rekonstruktion eller blot en "dårlig" betaler..

Momsfradrag inkl. update
Momsfradrag inkl. update

 • 12. september 2024 Hovedstaden
 • 3. marts 2025 i Hovedstaden
 • 4. marts 2024 i Vejle

Kurset har fokus på reglerne for momsfradrag. Kurset behandler herunder reglerne for hel-, delvis eller ingen momsfradragsret. Kursets giver endvidere en opdatering på seneste lovnyheder. Kurset afholdes fra kl. 9.00 - 12.00. Deltag med to for ét klip på rabatkort.

Økonomi & Personale Academy er en kursusvirksomhed med speciale inden for områderne:
Ansættelsesret og HR - jura, Løn- og personaleforhold, Bogholderi og regnskab, Skatte- og momsforhold samt MS Office.

Vi har mere end 20 års erfaring og underviser på årsplan ca. 5.000 kursister over hele landet.

Kernen til Økonomi & Personale Academys succes er vores instruktørers høje faglige kompetencer og deres evne til at formidle fagligt indhold, der sikrer den optimale kompetence til vores kursister.