Aktuel Ansættelsesret 2022 - Tilmeld dig her
EventDetailsDEV
Conference:aktuel_hr_jura_2022_2
ConferenceId:6089897---OPERSONAL
Event:

Aktuel Ansættelsesret 2022

KORT OM KURSET:
Aktuel Ansættelsesret 2022 har fokus på følgende emner: Opfølgning på den ny ferielov, seneste update på barselsområdet, status på ansættelsesbevisloven, regelændringer vedrørende elev-/lærlinge, opdatering vedrørende GDPR/persondata, implementeringskrav til whistleblowerordninger samt ændringer af diskriminationslovgivningen.

INDHOLD:

Lovprogram fra regeringen 2022/2023, herunder:

 • Ret til orlov og barselsdagpenge mv. for retlige forældre/medfædre
 • Status på ny lov om ansættelsesbeviser

Den ny ferielov - med svar på en række uafklarede spørgsmål vedrørende:

 • Optjening af ferie
 • Varsling af ferie
 • Ferie på forskud
 • Ændring i arbejdstid
 • Ændring i arbejdsomfang
 • Ferie i opsigelsesperioden

Barselsreformen - opsamling


Elever og lærlinge

 • Tilskud til voksenlærlinge
 • Elevers barsel og orlov ændres fra 2. august 2022
 • Nye regler for korte aftaler fra 1. januar 2022
 • Feriespørgsmål - afklaring af en række spørgsmål med den ny ferielov

GDPR/Persondata
 
 • Ny aftale om dataoverførsel til tredjelande
 • Nye afgørelser for overtrædelse af GDPR lovgivning

Andre ændringer inden for ansættelsesretten 2022

 • Mindstelønsdirektiv - ny lovgivning på vej
 • Forskerordningen - vigtig afgørelse udvider brug af ordningen

Whistleblowerordning
 • Implementeringskrav skal være på plads i løbet af 2023
 • Arbejdsgiverkrav til ordningen
 • Hensynet til den ansatte
 • Datatilsynets whistleblowerordning

Forskelsbehandling på arbejdspladsen:

 • Nye regler ved jobopslag skal overholdes
 • Nye regler i ligebehandlingsloven om fleksible arbejdsvilkår fra august 2022
 • Ny vigtig Højesteretsafgørelse om forskelsbehandling og opsigelse
 • Ligebehandlingsloven giver mulighed for at forskelsbehandle kvinder positivt i forbindelse med graviditet og moderskab
 • Seksual chikane på arbejdspladsen – ny lovgivning fra 2023
 • Arbejdsgiverkrav om sikring af chikanefrit miljøBeskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

Kursus der omhandler beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft, herunder bl.a. arbejds- og opholdstilladelse samt de forskellige skattepligtsformer. Fra 1. juli 2022 ændres udlændigeloven med konsekvens for rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Fokus på ny dom, som udvider brugen af forskerordningen. Der er øget efterspørgsel på arbejdskraft samtidig med at medarbejderes rejsemønstre, og især ønsker til arbejdsstedet, har forandret sig. Med de nye rejsemønstre udfordres de gældende regler og et øget fokus på styring af "vandrende arbejdstagere" er nødvendig.

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: