Elever og Lærlinge - regler og kontrakter - Tilmeld dig kursus her
>EventDetailsDEV
Conference:elever-laerlinge-ansaettelsesret
ConferenceId:2321236---OPERSONAL
Event:

Elever og Lærlinge - regler og kontrakter

Kort om kurset:
Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind.  Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler om elever og lærlinge. Betydningen af den nye ferielov på elevområdet er indeholdt i kurset.
 
Elever:
 • Ny ferielovs konsekvenser for elever
 • Elever og de ny regler om samtidighed
 • Fondsferiemidler i elevforhold
 • Det forkortede ferieår for elever
 • Voksenlærlinge og den ny "tilskudslov" (LAB - lov fra nytår)
 • Etablering af elevkontrakten
 • Hvilken betydning har det, om arbejdsgiver er omfattet af overenskomst
 • Relevant lovgivning om elever (erhversuddannelse, erhvervsgrunduddannelse mv.)
 • Krav til arbejdspladsen
 • Kan elever pålægges overarbejde?
 • Pensionsforpligtelser for elever - også når der ikke er overenskomst
 • Fritvalgskonto
 • Lønfastsættelsen for elever            
 • Elevers sygefravær - hvornår er det berettiget at ophæve elevaftalen
 • Sygedagpengerefusion for elever i lønnet praktik
 • De særlige problemstillinger når en elev både er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven
 • Hvad sker der, hvis elevens arbejde er utilfredsstillende - hvornår kan arbejdsgiver ophæve kontrakten
 • Elevforholdets uopsigelighed - hvad er betydningen heraf  - Forlængelse af elevaftalen
 • Elever og prøvetid
 • De særlige ferieregler der gælder for elever  
 • Situationen når eleven går på barsel - hvilken betydning har det for elevaftalen
 • Hvilke risici  løber arbejdsgiver, hvis elevkontrakten bliver bragt til ophør under graviditet og barsel? Har arbejdsgiver i den situation pligt til at forlænge elevaftalen?
 • De særlige regler der gælder for det faglige udvalg og Tvistighedsnævnet, der afgør sager om elevforhold
 • Der er indenfor de seneste år afsagt en række  principielle afgørelser om elever, som har betydning for arbejdsgivers administration af elevforholdet - betydningen heraf vil blive gennemgået
 • Ny IGU - elevordning for udenlandske flygninge - mulighed for bonus - betingelser og indhold

Lærlinge:
 • Nyeste regler vedrørende lærlinge                                                                                      
 • Voksenlærlinge og løntilskud - lovændringer

Bemærk: Dette kursus er en del af vores uddannelsesforløb ”HR - Jura” og "Løn & Personale". Ved deltagelse på mindst 5 kurser i uddannelsesforløbet udsteder vi et certifikat som bevis på gennemført  uddannelse.

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.

Aktuel offentlig ansættelsesret

Nye ferieregler, ny persondataforordning, nye barselregler for fædre er blandt de nyheder som er på vej på det offentlige område. Kurset ”Offentlig ansættelsesret” er tilrettelagt for ansatte som arbejder med personalejuridiske spørgsmål i bred forstand. Du lærer at håndtere ansættelser og afskedigelser på et korrekt grundlag og du får et indblik i de mange regler og procedurer om begrundelser og partshøring i personalesager.

Ansættelsesretten - nye regler mv. 2019

Kurset har særlig fokus på ansættelsesretlige nyheder det seneste år og det ny lovprogram 2019/2020. Nye EU regler på vej om bl.a. arbejdstidskontroller, forældreorlov og minimumsrettigheder og gennemsigtig i ansættelsesforhold. Nye tilskudsregler og ændringer af flexjobordningen, træder i kraft fra nytår. Endvidere gives en update på den ny ferielov samt datatilsynets fokusområder inden for persondata samt områder der er indstillet til bøder. Ansættelseskontrakter og personalehåndbøger skal bla. tilpasses de nye lovregler.

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel

Kurset giver en tværgående gennemgang af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Senest er vedtaget lov som giver ret til sygedagpenge for medarbejdere i Covid-19 risikozone. Med ny lov gældende fra 27/2 i år, er der åbnet op for sygedagpengebetaling i arbejdsgiverperioden. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset måleretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Relateret netværk - Ét netværk + 2 kurser

Som medlem i netværket får du: Deltagelse i et årligt netværksmøde Medlemskab af et digitalt netværk To anbefalede kurser Opdatering på nyheder via vores fagspecialister

Vi har desværre ingen planlagte datoer for dette kursus. Se vores kursusoversigt for alternativer
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: