Elever og Lærlinge - regler og kontrakter - Tilmeld dig kursus her
EventDetailsDEV
Conference:elever-laerlinge-ansaettelsesret
ConferenceId:2321236---OPERSONAL
Event:

Elever og Lærlinge - regler og kontrakter

KORT OM KURSET:

Ansættelse af elever og lærlinge adskiller sig fra de almindelige ansættelsesforhold. Der er tale om et område hvor mange forskellige regelsæt spiller ind.  Og reglerne er heller ikke helt ukomplicerede. Kurset giver et samlet overblik over reglerne for elever og lærlinge herunder nyeste regler og praksis om elever og lærlinge. Betydningen af den nye ferielov på elevområdet er indeholdt i kurset. Der er indenfor de seneste år afsagt en række principielle afgørelser om elever, som har betydning for arbejdsgivers administration af elevforholdet - betydningen heraf vil blive gennemgået. Nye lempeligere regler på vej vedrørende ophævelse af elevkontrakt før tid i forhold om seksuel chikane.

INDHOLD:
   
Elev -og lærlingeforholdets etablering:
 • Etablering af elevkontrakten
 • Forskellige former for elevaftaler – den almindelige aftale , korte aftaler, kombinationsaftaler m.v.
 • Formularkrav og betydningen heraf
 • Etablering af aftale om voksenlærlinge – betingelser og krav
 • Voksenlærlinge – løntilskud – nye regler i 2021
 • Hvilken betydning har det, om arbejdsgiver er omfattet af overenskomst
 • Relevant lovgivning om elever (erhvervsuddannelsesloven)
 • Pensionsforpligtelser for elever – også når der ikke er overenskomst
 • Lønfastsættelsen for elever
 • Elever og prøvetid
 
Det løbende ansættelsesforhold for elever og lærlinge:                    
 • Nye regler vedrørende elevers barsel og orlov fra 2. august i år
 • Nye regler for korte aftaler med lærlinge og elever pr. 1. januar i år 
 • Trepartsaftale øger beskyttelse i mod seksuel chikane - mange ændringer er aftalt
 • Sygedagpengerefusion for elever i lønnet praktik
 • Lærlinge og elevers graviditet, barsel og orlov
 • De særlige problemstillinger når en elev både er omfattet af erhvervsuddannelsesloven og funktionærloven
 • Vekselvirkning mellem skole og praktik
 • Hvis eleven bliver udelukket fra skoleundervisning – hvilken betydning har det for elevaftalen?
 • Kan elever pålægges overarbejde?
 • Forlængelse af elevaftalen ved sygdom og barsel
 • Kan elever pålægges overarbejde?
 • Ny ferielovs konsekvenser for elever
 • Svar fra "STAR" giver afklaring på mange feriespørgsmål på elevområdet
 • De særlige regler der gælder for det faglige udvalg og Tvistighedsnævnet, der afgør sager om elevforhold
 
Elev -og lærlingeforholdets afslutning:
 • Hvad sker der, hvis elevens arbejde er utilfredsstillende - hvornår kan arbejdsgiver ophæve kontrakten?
 • Elevforholdets uopsigelighed - hvad er betydningen heraf?
 • Elevers sygefravær - hvornår er det berettiget at ophæve elevaftalen
 • Elevforholdets afslutning når der forligger bristende forudsætninger
 • Elevforholdets afslutning ved misligholdelse
 • Hvornår er eleven berettiget til af ophæve elevansættelsen
 • Betydningen af fravær pga. barsel – forlængelse af elevaftalen
 • Hvilke risici løber arbejdsgiver, hvis elevkontrakten bliver bragt til ophør under graviditet og barsel?
 • Elevforholdets afslutning ved fælles aftale mellem arbejdsgiveren og eleven/lærlingen

Godkendt efteruddannelse:
Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer for revisorer inden for 'andre områder af generel betydning'.
Instruktør:
Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

Dagpengereglerne ved sygdom og barsel - en ajourføring

Kurset har som formål at give en ajourføring af dagpengereglerne ved sygdom og barsel. Der er i de seneste år vedtaget flere ændringer – både vedrørende sygedagpenge og barselsdagpenge. Regeringens lovprogram varsler bla. lovændringer af sygedagpengereformen. Ny barselsreform er vedtaget med væsentlige ændringer af barselsdagpengereglerne og deres fordeling i barselsloven. På kurset sørger vi for at du bliver fuldt opdateret med alle væsentlige ændringer, der er relevante for arbejdsgivere i deres behandling af dagpengespørgsmål. Kurset målretter sig til både offentlige- og private arbejdsgivere.

Nye ansættelseskontrakter - krav fra 1. juli 2023

Ny lov om ansættelsesbeviser er sat til at træde ikraft 1. juli 2023. Det betyder at ansættelseskontrakter herefter skal opfylde kravene som er indeholdt i den ny lov. Det samme gælder virksomhedens personalehåndbog, der indgår som en integreret del af ansættelseskontrakten. De nye barselsregler medfører endvidere at kontrakterne skal tilpasses. På kurset udleveres eksempel på ansættelseskontrakt, som opfylder de nye lovkrav. Kurset har særlig fokus på at gennemgå ansættelseskontrakterne således at lovens minimumskrav opfyldes for dermed at kunne imødegå sanktioner for brud på ansættelsesbevisloven samt anden lovgivning. Endvidere har kurset som formål at gennemgå de personalejuridiske dele af personalehåndbogen, som skal sikre at den ikke strider imod lovgivningen.

Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

Dato for afholdelse

Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

08. november
Vejle
09. november
Hovedstaden

Ledige pladser

Få pladser

Ingen pladser

 
DKK 4.995,00
Ekskl. moms
Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
Har du spørgsmål eller brug for hjælp: