Seneste indlæg

Personalehåndbogen ESG – rapportering om ligebehandling på arbejdspladsen

I denne uge har vi fokus på nyheder inden for økonomi og personaleområdet i form af ny lovgivning mv.:

  • Den ny bogføringslov
  • GDPR – Ny FAQ omkring SCC-aftaler
  • Forbud mod arbejdsgivere om at bede ansøgere oplyse om alder
  • Arbejdsfrie dage medregnes nu under 120-dagesreglen
  • Beskatningsgrundlag for fri bil – SKAT underkender egen ført praksis

Den ny bogføringslov
Bliv klogere på den ny bogføringslov herunder præcisering af §11 samt udvidelse af opbevaringskravet – Loven træder i kraft den 1. juli 2022.

GDPR – Ny FAQ omkring SCC-aftaler
EU-Kommisionen har offentliggjort en FAQ om de nye standardkontraktsbestemmelser (“Standard Contractual Clauses” (SCC)) til brug for overførsel af personoplysninger til tredjelande.

Forbud mod arbejdsgivere om at bede ansøgere oplyse om alder
Folketinget har vedtaget en ændring til forskelsbehandlingsloven, hvilket betyder, at fra 1. juli 2022 kan arbejdsgivere ikke længere anmode ansøgere om at oplyse alder i forbindelse med rekruttering.

Arbejdsfrie dage medregnes under 120-dagesreglen
I en nyere dom har Højesteret nu fastslået, at når der er tale om fuldtidssygdom skal weekender, søn- og helligdage og andre fridage tælles med i opgørelsen af den såkaldte 120-dagesregel, hvis den ansatte har været fultidssygemeldt dagen umiddelbart før og dagen umiddelbart efter den eller de pågældende arbejdsfrie dage.

Beskatningsgrundlag for fri bil – SKAT underkender egen ført praksis
Skattestyrelsen erkender nu, at beskatningsgrundlaget for nye leasingbiler er den pris, et uafhængigt leasingsselskab har anskaffet køretøjet til.