Seneste indlæg

Personalehåndbogen ESG – rapportering om ligebehandling på arbejdspladsen

Højesteret har den 8. december 2022 afgjort, at dykkere tilknyttet som selvstændigt erhvervsdrivende reelt var lønmodtagere. Selskabet var herefter forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag for medarbejderne og hæftede ligeledes herfor.

Spørgsmålet for Højesteret var, om dykkerne skulle anses for lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende i forbindelse med arbejdet i Nordsøen for selskabet, og om selskabet som følge heraf var forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag i perioden samt hæftede herfor.

Højesteret mente ikke, at det var bevist, at dykkerne drev selvstændig erhvervsvirksomhed for egen regning og risiko, hvorfor disse skulle anses for at være lønmodtagere. Selskabet var følgelig forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag, ligesom selskabet hæftede herfor.

I dommen udtaler Højesteret blandt andet:

  • At selskabet betalte dykkerne, mens de var ombord på dykkerskibet, uanset om de kunne udføre opgaver på grund af eksempelvis dårligt vejr eller sygdom
  • At VAR-erklæringen fra de hollandske myndigheder var en automatisk udstedt erklæring, som blot dokumenterede, at dykkerne havde registreret sig som selvstændigt erhvervsdrivende hos de hollandske myndigheder
  • At præmisserne i dommen fra Østre Landsret, hvorefter selskabet betalte udgifter til dykkere, der var bosat i udlandet, til flyrejser til og fra arbejdsprojektet, og at dykkerne personligt alene skulle afholde udgifter til dykkerudstyr og de for arbejdet fornødne certifikater
  • At selskabet stillede alt andet udstyr til rådighed. På denne baggrund var det afgørende, at dykkerne ikke kunne anses for af deres vederlag at have afholdt erhvervsmæssige udgifter ud over hvad, der er sædvanligt i lønmodtagerforhold
  • At det var selskabet, der var pålagt det overordnede økonomiske ansvar ved projektet. Dykkernes ansvar var alene begrænset til skattekrav, mistet vederlag og udbedring af egne fejl ved egen arbejdskraft

Relevante kurser:

Aktuel løn 2022: den 13. december 2022 på hotel Scandic i Hvidovre

Aktuel løn 2023: den 27. februar 2023 på hotel Scandic i Hvidovre og den 28. februar på hotel Munkebjerg i Vejle

Læs nærmere og tilmeld dig kurset her.

https://www.opkurser.dk/kursus/aktuel_loen_2023/