Persondata - i ansættelsesforhold - Tilmeld 1-dagskursus her
EventDetailsDEV
Conference:personoplysninger
ConferenceId:948857----OPERSONAL
Event:

Persondata - i ansættelsesforhold

KORT OM KURSET:
I databeskyttelsesloven er der indført særlige regler på det ansættelsesretlige område. På kurset gennemgås betydningen af disse regler i ansættelsesforholdet. 

Kurset har fokus på de ansættelsesretlige krav til håndtering af virksomhedens personoplysninger, oplysninger i relation til ansættelseskontrakten, håndtering af personalesagen, samtykke, oplysningspligt, indsigtsret, helbredsoplysninger, sletningsregler, ansattes brug af sociale medier i og uden for arbejdstiden og andre personalerelaterede aktiviteter. Endvidere gennemgås regler når den ansatte arbejder hjemmefra samt Datatilsynets tilsyn og kontrol med personaleoplysninger.

Der udstedes MasterClass bevis ved gennemførelse af kurserne "Persondata - den dataansvarliges pligter", "Persondata - kend reglerne" og "Persondata - i ansættelsesforhold.
  
Håndtering af personoplysninger ved ansættelse/rekrutteringsprocessen

 • Brug af referencer
 • Videregivelse af oplysninger f.eks. om krænkelser mellem arbejdsgivere 
 • Straffe- og børneattester
 • Personlighedstest
 • Tjek af ansøgere via de sociale medier - et brud på reglerne? 
 • Opbevaring af oplysninger om ansøger - sletteprocedure
 • Anmodning om indsigt i egne oplysninger - vigtig afgørelse fra Datatilsynet
 • TR´s brug af arbejdsgivers IT udstyr
 
Håndtering af personalesager under og efter ansættelsesforholdet

 • Persondatapolitikker som konsekvens af persondataforordningen
 • Ansættelseskontrakten - om udformning og regulering af samtykker i ansættelsesaftalen
 • Samtykke ved videregivelse af personoplysninger til andre
 • Hvilke oplysninger må lægges på en personalesag?
 • Krav til opbevaring og sletning af oplysninger på personalesager
 • Medarbejderens ret til indsigt i egne oplysninger
 • Præsentation af medarbejdere på Internettet
 • Om videregivelse af personfølsomme oplysninger internt på arbejdspladsen
 • Håndtering af helbredsoplysninger
 • Behandling af en fratrådt medarbejders e-mailkonto
 • Hvilke oplysninger må opbevares om tidligere ansatte?
 • Internet/Intranet - behandling af oplysninger, billeder mv.
 • Videregivelse af oplysninger (f.eks. lønoplysninger) til tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant
 • Sikkerhedsregler i forbindelse med håndtering af personalesager
 • Videregivelse af oplysninger til fagforeninger mv.
 • Behandling af CPR-numre

  Administration af medarbejderes brug af personoplysninger – herunder brugen af sociale medier

  • Om grænsen for overvågning af medarbejdere (mails, telefon, TV, internet mv.)
  • Virksomhedens internet/mailpolitik
  • Om arbejdsgivers adgang til at indsætte GPS i biler
  • Om brugen af oplysninger fra de sociale medier ved ansættelse og opsigelse
  • Tavshedspligt og ytringsfrihed ved brug af de sociale medier
  • Afskedigelser som følge af misbrug af de sociale medier – hvad siger praksis 
   
  Registrering og videregivelse af oplysninger om COVID-19  og andre helbredsoplysninger

  • Hvilke oplysninger må arbejdsgiver registrere og videregive
   
  Datasikkerhed ved etablering af hjemmearbejdspladser 

  • Hvad skal man som arbejdsgiver instruere sine medarbejder om
  • Arbejdsmiljøregler
  • Sikkerhedspolitikker når den ansatte arbejder hjemmefra  


  Dette kursus kan suppleres med følgende andre kurser:


  Der udstedes MasterClass bevis ved gennemførelse af alle tre kurser.
   
  MÅLGRUPPE:
  Ledere og HR-ansatte, rådgivere og ansatte i faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer, og andre som administrerer personoplysninger i virksomheden og som har behov for et solidt kendskab til de ansættelsesretlige regler for håndtering og opbevaring af personoplysninger. Kurset henvender sig til ansatte i private virksomheder og offentlige arbejdsgivere.
   
  Godkendt efteruddannelse:
  Kurset kan indgå i den obligatoriske efteruddannelse for revisorer og advokater. Kurset tæller 7 OE-timer inden for 'andre områder af generel betydning'.

  Kurset er forhåndsgodkendt af advokatsamfundet med 7 timer til brug for den obligatoriske efteruddannelse.


   
  Instruktør:
  Voldgiftsdommer, Rami C. Sørensen

  Persondata - Kend reglerne

  På kurset gives en bred gennemgang af reglerne for behandling af persondata. Herunder vil der være særlig fokus på den registreredes rettigheder - retten til indsigt, berigtigelse, sletning, indsigelser etc. Der udstedes GDPR MasterClass bevis ved gennemførelse af følgende kurser: "Persondata - kend reglerne", "Persondata - den dataansvarliges pligter" og "Persondata - i ansættelsesforhold".

  Persondata - registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter

  På kurset gennemgås den registreredes rettigheder og den dataansvarliges pligter i behandlingen af persondata. Herunder om retten til indsigt, indsigelser og berigtigelse, sletning mv. Endvidere behandles kravene til en sikker databehandling, krav til systemdesign, indbyggede kontroller, pligt til underretning/anmeldelse ved brud på datasikkerheden, oplysningspligten, udarbejdelse af konsekvensanalyser vedrørende databeskyttelse, krav om udpegning af DPO´er etc. Kurset indgår som del af GDPR MasterClass uddannelsen.

  Få op til dobbelt så mange kurser for pengene

  Vores rabatkort kan bruges af alle virksomhedens ansatte

  Relateret netværk - Persondata

  Persondata- netværket har som formål at behandle deltagernes praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af EU-persondataforordningen. Netværksgruppen er et frotroligt forum, hvor erfaringsudveksling og kompetenceudvikling er i fokus. De tilknyttede fagspecialister sikrer, at du løbende holdes opdateret med nyheder og udviklingen inden for persondataområdet. Temaerne på møderne tilpasses løbende, så de altid afspejler deltagernes ønsker og behov.Gruppen mødes til 4 årlige møder.

  Dato for afholdelse

  Vælg en af datoerne herunder for tilmelding

  17. november
  Aarhus V
  28. november
  Hovedstaden

  Ledige pladser

  Få pladser

  Ingen pladser

   
  DKK 4.995,00
  Ekskl. moms
  Pris fra kr. 1.500,00 ved brug af rabatkort
  Har du spørgsmål eller brug for hjælp: